banner1518

banner1365

banner1526

banner1499

banner1334

banner1324

Ağaoğlu’ndan zehir zemberek açıklama

Ağaoğlu, Bakanlığın Fatih Ormanı Mesire alanı işletmesini iptal etmesine tepki gösterdi.

GÜNDEM 14.11.2012, 11:20 14.11.2012, 11:20
271
Ağaoğlu’ndan zehir zemberek açıklama
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Fatih Ormanı B Tipi Mesire Yerinin işletmeciliğini yürüten AKC Petrol Ürünleri'nin sözleşmesini, idareden izin almaksızın bir başka gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle feshetti. Ağaoğlu, karara sert tepki gösterdi.

AĞAOĞLU: ALSIN BAKANLIK KENDİ YAPSIN

Ağaoğlu cnbce.com'a şunları söyledi: "Ormanı Hyde Park, Central Park gibi yaşam alanı yapacaktım. Ama önemli değil. Sonuçta orman orada duruyor. Alsın Bakanlık park yapsın. Benim projem etkilenmiyor. Bir maddi kaybım da olmadı."

BAKANLIK NEDEN İPTAL ETTİ?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Fatih Ormanı B Tipi Mesire Yerinin işletmeciliğini yürüten AKC Petrol Ürünleri'nin sözleşmesini, idareden izin almaksızın işadamı Ali Ağaoğlu'nun da arasında bulunduğu gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle feshetti.

Depozito ve teminatları gelir kaydedilecek olan AKC Petrol Ürünleri, mesire yerini 10 gün içinde hasarsız olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na devredecek, ayrıca 1 yıl boyunca da devlet ihalelerine giremeyecek.

Ali Ağaoğlu'nun Maslak 1453 projesi ile gündeme gelen Fatih Ormanı Mesire Yerinin sözleşmesi, 9 Kasım 2012 itibarıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından feshedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan süreç şöyle gelişti:

-Dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ile AKC Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 9 Aralık 2009 tarihinde Fatih Ormanı Tabiat Parkı ile ilgili olarak, 'İstanbul İli Fatih Ormanı B Tipi Mesire Kapı Girişi Ücretlerinin Tahsili ve Tesislerin İşletmeciliği ile Genel Saha Temizliği İşleri İşletmeciliği İhale Sözleşmesi' imzalandı.

İhaleyi aldıktan 1 yıl sonra hisseleri devrettiler

-Son dönemde yaşanan tartışmalar üzerine inceleme başlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden, şirkette sermaye tutarı ve ortaklık durumunda değişiklik olduğunu öğrendi. Buna göre, ihale tarihi itibarıyla 100 bin lira hisseli şirkette 90 bin lira tutarında hisse Muammer Akıncı, 10 bin lira tutarındaki hisse Nurten Bayır'a aitken, 24 Aralık 2010 tarihinde hisseler devredildi. Nurten Bayır'ın şirketteki mevcut 10 bin liralık hissesini Ali İbrahimağaoğlu'na, şirket ortaklarından Muammer Akıncı'nın şirketteki mevcut 20 bin liralık hissesi Ali İbrahimağaoğlu'na, 17 bin liralık hissesi Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'na, bin liralık hissesi Adnan Uğur Kılıç'a, bin liralık hissesi Bekir Murat Ögel'e devredildi.

Hisse devrini sermaye artırımı izledi

-15 Mayıs 2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirket sermayesi 100 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya çıkartılarak, Uludağ Tur Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş. 1 milyon 875 bin lira ile Kuşaklı Kaya Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. 95 bin lira ile Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. ise 20 bin lira ile şirkete ortak alındı. Şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesi bu yönde tadil edildi.

-2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılan sermayenin 259 bin lirası Ali İbrahimağaoğlu, 124 bin lirası Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu, 125 bin lirası Muammer Akıncı, bin lirası Adnan Uğur Kılıç, bin lirası Ali Can İbrahimağaoğlu, 1 milyon 875 bin lirası Uludağ Tur Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş., 95 bin lirası Kuşaklı Kaya Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş., 20 bin lirası Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından taahhüt edildi. Nihai durumunda AKC Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ana ortaklarından olan Muammer Akıncı'nın hissesi yüzde 5'e düştü.

Sözleşmeye aykırı davranıldı

Bu durumun ortaya çıkması üzerine fesih için harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ihale sözleşmesindeki şu maddeleri uyguladı:

-'Esas olan, işletmecilik süresince, ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından işletmeciliğin yürütülmesidir. İşletmeci söz konusu tesislerin ve sahanın tamamını, bağımsız bölümlerini veya herhangi bir bölümünü idareden izin almadan devredemez, ortak alamaz, amacı dışında kullanamaz.

- Şirketlerde ve ortak girişimlerde, sözleşme süresince ihaleyi ilk alan işletmecinin şirketteki hissesinin yüzde 51'in altına düşmemesi esastır.

- Yukarıda belirlenen kurallara aykırı ortak alınması durumunda ve bu durumun tespit edilmesi halinde hiçbir ikaza gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Depozito ve teminatları gelir kaydedilir. Bu durumda işletmeci sözleşme konusu tesisleri ve sahayı idareye teslim edeceğini peşinen kabul eder.

- İşletmeciliği yürüten gerçek ve tüzel kişiliğin, unvan ve adresi değişmese dahi, şirketin hisselerinin idarenin yazılı izni dışında el değişmesi durumunda sözleşmesi feshedilir, depozite ve teminatları gelir kaydedilir.

- İdarenin bilgisi dışında ortak alınması durumunda idare sözleşmeyi fesheder. Ayrıca işletmeci 1 yıl süre ile devlet ihalelerine katılamaz.'

Mesire yeri Bakanlığa geri devredilecek

İşletmeci şirketin ihale hükümlerini ihlal ettiği sonucuna varan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sözleşmeyi 9 Kasım 2012 tarihinde feshetti. Fesih, noter kanalı ile işletmeci şirkete de bildirildi.

İşletmeci şirket, 10 gün içinde tesisi ve sahayı boşaltarak hasarsız, elektrik, su, telefon ve benzeri her türlü borçlardan ve işletme bedelinden borçsuz olarak karşılıklı imzalanacak devir teslim tutanağı mukabilinde idareye teslim edecek.

Ali Ağaoğlu'ndan cevap geldi

Ali Ağaoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Maslak 1453 projesiyle gündeme gelen Fatih Ormanı Mesire Yeri'nin işletme hakkının devrinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Ağaoğlu cnbce.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ormanı Hyde park, Central park gibi yaşam alanı yapacaktım. Ama önemli değil. Sonuçta orman orada duruyor. Alsın Bakanlık park yapsın. Benim projem etkilenmiyor. Bir maddi kaybım da olmadı."

BASIN BÜLTENİNDE BU AÇIKLAMAYA YER VERİLDİ

MASLAK 1453 Projesi :

1) Maslak 1453 proje arsasının mülkiyeti TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO AŞ'ye aittir.

2) Projenin inşaat ruhsatı yasalara ve mevcut imar planına uygun olarak alınmıştı.

3) Maslak 1453 Projesi şirketimiz tarafından Emlak Konut GYO AŞ ile hasılat paylaşımı esası ile yürütülmektedir. Projemizin inşaat ruhsatı ise yürürlüktedir.

Orman Projesi:

4) Bu projenin hemen yanında Parkorman ve Fatih ormanları bulunmaktadır. Maslak 1453 projesi’nin reklam kampanyasında ‘evinizin hemen yakınında bir orman ister misiniz?‘ şeklinde açıklamamızda yanıltma yoktur.

5) Fatih ormanlarının mesire yeri grup şirketimiz AKC Petrol’e kiralanmıştır.

6) Ormanın Parkorman olarak bilinen kısmı ise sayın Serdar Bilgili’ye ait Ege Turizm Anonim Şirketi’ne tahsis edilerek kiralanmıştır.

7) Orman Bakanlığınca iptal edilen sözleşme, Fatih ormanlarının mesire yerine ait kiralama ve tahsis sözleşmesidir.

8) Tahsisi veya işletme hakkı kime ait olursa olsun ormanların mülkiyeti kamuya aittir, yani 75 milyon türk vatandaşının kullanımına açıktır.

9) Orman bakanlığı tarafından iptal edilen mesire yerinin kiralama ve tahsis sözleşmesidir.

10) Habertürk’ te yer alan Maslak 1453 projesinin iptali kanaatini uyandıran haber kasıtlı olarak tüketiciyi yanıltmaya yönelik olarak yapılmıştır.

Sonuç olarak; adı geçen projenin arsası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atış poligonu olarak kullanılmakta iken Toki’ye devredilmiştir. Mülkiyeti halen Toki iştiraki olan Emlak Konut GYO a.ş.’ye ait olup, yüklenici olarak şirketimiz tarafından hasılat paylaşımı ile yürütülmektedir.

Projemizin hemen yakınında yer alan Fatih ormanı mesire yerine ait kira sözleşmesinin iptali Maslak 1453 projesinden tamamıyla ayrı bir hukuki konu olup, projenin devamına hiçbir engel teşkil etmemektedir.
Yorumlar (0)