banner1579

banner1585

banner1334

banner1499

banner1525

banner1324

banner1581

Koronavirüs test ücreti ne kadar?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin sağlık kuruluşlarına yaptırdığı başvurularında farklı fiyat tarifesi uygulananlar için yaptırımların uygulanacağı açıkladı.

Genel 22.11.2020, 16:10
99
Koronavirüs test ücreti ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 RT-PCR test ücretleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi.

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK

Konuyla ilgili 81 il valiliğine gönderilen yazıda Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatların geçerli olduğu ve RT-PCR testi dışında herhangi bir ücretin alınmayacağının altı çizildi.

İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Konuyla ilgili bakanlık şu ifadeyi kaydetti:

"Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek"

KORONAVİRÜS TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Koronavirüs test ücretleri, özel hastanelere göre değişkenlik gösteriyor. Ancak Sağlık Bakanlığı, test ücretini 250 TL olarak belirledi.

Devlet hastanelerde koronavirüs testi ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Yorumlar (0)