banner1365

banner1496

banner1499

banner1334

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, KODAKAP’ın danışma toplantısına katıldı

banner1357

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi’nin (KODAKAP) son aşaması olan danışma toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "2015 yılından bugüne kadar 39 ilde 234 tip konut projesi hazırlanmıştır’’ dedi.

Genel 26.12.2018, 14:23
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, KODAKAP’ın danışma toplantısına katıldı
banner1353
banner1375

Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi’nin (KODAKAP) son aşaması olan danışma toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "2015 yılından bugüne kadar 39 ilde 234 tip konut projesi hazırlanmıştır’’ dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ile Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi’nin (KODAKAP) son aşaması olan danışma toplantısına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, KODAKAP ile kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesinin amaçlandığını belirterek, "Ülkemizde kırsal alanlar, coğrafi yapı, iklim şartları, ulaşım koşulları, üretim alanları, yapı malzemeleri gibi birçok etken nedeniyle farklı bir yaşam alanı oluşturulmaktadır. Doğal koşullarda yaşayan yöre insanı, barınma sorununa özgün çözümler üretmiştir. Bu çözümler tüm diğer öğelerle yaşam tarzını yansıtacak biçimde birleşerek yöreye özgü yerleşimler oluşturulmuştur’’ ifadelerini kullandı.

"2015 yılından bugüne kadar 39 ilde 234 tip konut projesi hazırlanmıştır"

"Etkin bir korumanın sağlanabilmesi için kırsal alanlar üzerinde daha kapsamlı bir çalışma ve mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır’’ diyen Varank, "Bakanlığımızca kırsal alanlardaki yaşam ve mekan kalitesini yükseltmek ve kırsal alanların kentsel alanlarla beraber kırsal alanlarda yapılacak düzenlemelerde sosyal, kültürel, ekonomik yapı ve yöresel doku dikkate alınmalıdır. Bu sayede kırsal alanların sahip olduğu özgün değerlerin korunması ve zaman içerisinde yok olmaması sağlanabilecektir. Ülkemizde çeşitli coğrafi bölgelerde doğal ve kültürel dokuya, yöresel yaşam alışkanlıklarına göre şekillenen farklı kırsal yerleşim dokuları ve kırsal mimari özellikler dikkate alınarak, bakanlığımızca pilot iller olarak belirlenen Kayseri ve Balıkesir illerinde kırsal alanda yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesine ilişkin projeler yürütülmüştür. Bu proje kapsamında seçilen köylerde yöresel dokusu ve mimari özellikleri araştırılarak sonuçlar rehber kitap haline getirilmiştir. Bakanlığımızca ’Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında kırsal yerleşmelerdeki yeni yapıların, yöresel dokuya, doğal şartlara, kültürel özelliklere ve yaşam koşullarına uygun şekilde, estetik ve güvenli yapılaşmayı amaçlayan bir dizi konut projesi üretilmiştir. 2015 yılından bugüne kadar 39 ilde 234 tip konut projesi hazırlanmıştır. Bakanlığımız, İskan Kanunu uygulaması kapsamında yaptığı çalışmalarda da yöresel mimariye uygun konutlar üretmeyi ilke edinmiştir. Kütahya, Kahramanmaraş, Karaman ve Erzincan illerimizin çeşitli köylerinde iskan konutları yöresel mimariye uygun tarzda yapılmaktadır" diye konuştu.

’’2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm hamlesinin kırsal alanları da kapsaması için çalışmalar yürütülmektedir’’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda, köylerin düzenli gelişmesini amacıyla ’Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılması ve köy tasarım rehberleri hazırlanması hedeflerine yer verildiğine dikkat çeken Varank, ’’2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm hamlesinin kırsala alanları da kapsaması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede geliştirilen riskli alanlarda kırsal dönüşüm modeli Konya ili başkent örneği projesi bu yıl tamamlanmıştır. Projeyle kırsal kalkınma önerileri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik stratejileri içeren kırsal alanlarda dönüşüm rehberinin elde edilmesi amaçlanmıştır’’ şeklinde konuştu.

Varank, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması-Bir Model Önerisi Projesi" ile ortaya konulan kırsal alan planlama modelinin farklı yerleşmelerde denenmesi ve köy tasarım rehberleri ile yapılaşma koşullarının belirlenmesi konularının bir araya getirilerek, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile 2017’de protokol imzalandığının altını çizerek, ’’Bu projenin 4 temel amacı bulunmaktadır, bunlardan birincisi TÜBİTAK Projesi’nde geliştirilen kırsal alan planlama modelinin pilot yerleşmelerde uygulanarak sonuçlarının test edilmesi ve uygulamaya aktarılması için önermeler yapılması. İkinci amaç, kırsal yerleşmelerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesidir. Bir diğer amaç mevzuatımızda yer alan köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yol gösterilmesi ve nihai olarak bu çalışmaların uygulamasına yönelik kılavuz ve mevzuat çalışmalarının üretilmesidir’’ açıklamasında bulundu.
Yorumlar (0)