-İLAN-

S.S.İLKADIM BELDESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

            Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 29/06/2024 cumartesi   günü, saat 13.00’te, Belediye Evleri Balıkçı Barınağı, Canik/Samsun adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, erteleme  toplantısı 16/07/2024 tarihinde,   aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

            2023 faaliyet yılına ait gündem aşağıya çıkarılmış olup, bütün ortakların hazır bulunmaları rica olunur.

                                                                                    Kemal MALKOÇ        Atalay ALVER            

                                                                                   Yön.Kur.Bşk.              Yön.Kur.Bşk.Yrd.      

 

2023 FAALİYET YILI GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklama.

2-Başkanlık divanının seçimi ve saygı duruşu.

3-2023 faaliyet yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi.

4-2023 faaliyet yılına ait bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü.

5-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibraları.

6-2024 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

7- Kooperatif mevcut anasözleşmesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı makamının 25/01/2024            

    tarih ve E-98096904-205.02-11909329 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan yeni örnek  

    anasözleşme hükümlerine intibakı hususunun, görüşülerek karara bağlanması.

8-Dilek ve temenniler, kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02047750