banner1518

banner1365

banner1526

banner1345

banner1334

banner1337

18.08.2020, 11:47 10

FARKLILIK ZENGİNLİK DEĞİL AYRILIKTIR

İslam Dini birlik/tevhid dinidir. Kişinin ve tüm insanlığın hedefi BİR’e ulaşmak ve BİR içinde olmaktır. Tasavvufçuların “yüce Allah’ın varlığı içinde yok olmak: ”Fena fi’llah” mertebesi budur.

Arapça “fark” sözcüğünden dilimize geçmiş olan “Farklılık” bir şeyden diğer şeyin ayrı olması demektir. Yaşadığımız doğada ise çeşitlilik vardır. Buna farklılık denmez. Çeşitlilik denir. “Çeşitlilik” ile “farklılık” aynı anlam taşımaz. “Çeşitlilik” armoni ve uyum sağlayabilir ama “farklılık” bunu sağlamaya engeldir.

İnsan toplumuna da aynıdır. İnsanlar arasında “farklılık” değil “çeşitlilik” vardır. Aramızda birisi lacivert takım elbise giyer, biri gri takım elbise giyer. Bu “farklılık” değil, “çeşitlilik”tir.

Sayın İnançlı Cumhurbaşkanımız Receb Tayip Erdoğan, buyurdukları mesajlarında “Anadolu’daki kültürel farklılıkların Türkiye’nin zenginliği olduğu görüşüne de vurgu yapıyor.” Her halde burada “farklılık” sözcüğünü “çeşitlilik” anlamında kullanmış olduğunu düşünüyorum. Eğer. Gerçekten” farklılık” anlamında kullandıysa bu yanlıştır. Çünkü “farklılık” birlikteliği ve birliği engelleyicidir. Oysa “çeşitlilik” armoniye ve birleşmeye, kaynaşmaya uygundur.

İslam Dini ayrılığa götürecek tüm yolları şeytanî yollar olarak tanımlamış ve Müslümanları birçok ayette uyarmıştır.

Önce Allah tektir, birdir,BİR olan Zatına inanmamızı istemektedir.

“Tanrınız BİR tek Tanrı’dır,O’ndan başka Tanrı yoktur. O Rahmândır, Rahîm’dir- (Kur’ân: Bakara 2/163).

“Kur’ân “farklılık” sözcüğünü “ayrılık” olarak almıştır.(Farraka sözcüğü türemişleriyle Kur’ân’da yetmişin üzerinde ayette geçmektedir. Bunların hepsinde “ayrılık” anlamındadır.

“Anadolu’da kültürel farklılıkların/ayrılıkların zenginlik olması mümkün değildir. Kültürel “çeşitlilik” zenginliğimizdir. Bu doğrudur.

Ne yaşadığımız hayatta ne de İslam’ın Kur’ân’dan başlayarak bütün kaynaklarında “farklılık”, ayrılık olarak nitelenmiş ve yasaklanmıştır.

Yüce Allah, insanlar arasındaki aynı olmayan özellikleri “çeşitlilik” olarak değerlendirmiştir.

Denebilir ki, Osman Hocam ne olacak bir sözcüğe takılmayalım. Hayır: Söz önemlidir. “Farklılık” derseniz “ayrımcılığı, bölünmeyi temel alacak” bir kavram kullanmış olursunuz.

“Farklılık”, ayrılıktır, birleşmeye engeldir. İki farklı dişe sahip vida ve somunu kullanabilir misiniz, kullanamazsınız.

Oysa “çeşitlilik”, birleşemeye uyuma uygundur. Türkiye Cumhuriyetinde kültürel, etnik kökene dayalı çeşitlilik vardır. Farklılık yoktur. Eğer “farklılık” olsaydı, bugüne gelinmezdi. Ülkenin her yerinde yaşayışını, geçimini ortak mesai ile yürüten “Kürtler” ile “Türkler”i farklı görmek çok yanlıştır. Çünkü farklı görmek ayrı görmek demektir. “Kürtçüler”i / teröristler”i “Kürtler”den ayırmak gerektiğini bunun için söylüyorum.

Yüce Allah ayetlerinde “ayrılığa asla müsaade etmiyor ve özellikle “ayrılığa düşmememizi emrediyor:

“Ve topluca Allah’ın ipine sarılın,AYRILMAYIN / FARKLILAŞMAYIN. Yüce Allah’ın size verdiği nimetleri hatırlayın” (Kur’ân: Ali ‘İmrân 3/103)

“Kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın İşte onlar(evet) onlar için büyük bir azab vardır” (Kur’ân: Ali ‘İmrân 3/105)

“… Dini doğru tutun(Allah’ın birliğine inanın ve O’nun gönderdiği hükümlere teslim olun. Hurafeler karıştırıp dini bozmayın ve onda AYRILIĞA DÜŞMEYİN…” (Kur’ân: 42/13)

“Onlar, kendilerin gerçek bilgiler geldiği halde sadece aralarındaki birbirlerini çekemedikleri için ayrılığa düştüler…”(Kur’ân: 42/14)

Hz. Peygamberimiz ise “siz kendiniz için istediğinizi/sevdiğinizi başkası için istemedikçe gerçekten inanmış olamazsınız” buyuruyor.

Bu anlayışta “farklılık”tan / ayrılıktan söz edilebilir mi? Asla.Ama “ÇEŞİTLİLİK”ten söz edilebilir.

“Farklılık” asla zenginlik değildir ve zenginliğe değil fukaralığa götürür. Çeşitlilik zenginliktir, zenginliğe götürür. Zaten yüce Rabbimiz bu nedenledir k,i, Kur’ân’da türlü türlü / çeşit çeşit rızıklar verdiğinden söz ederek Müminlere ve insanlığa sunduklarını hatırlatır.

Değerli okuyucularım, kendi kendinizle bütünleşiniz. Bedeniniz ve ruhunuz, düşünceniz BİR olsun. Mutlu olmanın yolu farklılıklardan uzak olmaktır. Bütünlük yaşamdır.

Bu güzel ülkemde her yurttaş vatanseverdir, milliyetçidir. Yurttaşlarımın tabi ki, hepsi aynı değildir. Suç işleyen vardır; kurallara ve yasalara uyan vardır. Ama bunlar vatanserdir. Terörle bağlantılı olanlar, yabancı ajanlarla ülkemiz aleyhinde işbirliği yapanlar hariç. Bunlar vatana ihanet içindedirler. Başka devletlerin kuklalarıdır.

Şairin dediği gibi, “anamdan emdiğin sütü bu vatan sağlıyor.

Kelimeleri iyi kullanmak gerekir. Ayrışma değil mesafeli de olsa yürekten kucaklaşma günüdür. Bundan altı gün önce “Sevr Dayatması”nın yıl dönümüydü. Şeytana yardımcı devletlerin yurdumuzdan ve bizden uzak durması olanaksızdır. O zaman aklımızı başımıza alalım. Yüce Allah için, Vatan için BİR olalım.

Yüce Rabbimiz! Kalbimizi doğruya ilet ! Doğru düşünmemize yardımcı ol! Sözlerimizi doğru söylet bize Ya Rab! Amin !

***

MASKEYİ TAM TAKIN BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ . BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!

MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ

Yüce Allah’ın buyurduğu

وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ

“kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)

Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan ve başka sıkıntılardan kurtaracak ve de kucaklaştıracak

O’dur O(Hu Allah Hu).

Yorumlar (0)