banner1571

banner1365

banner1575

banner1345

banner1576

banner1534

banner1581

21.01.2021, 08:29 8

Evlat edinme / yardımcı ol

ÇOCUK SAHİBİ OLMANIZ 
YÜCE ALLAH’ın TAKDİRİNDEDİR
EVLENİN EŞİNİZLE ÖMÜR BOYU TÜM ENGELLERİ AŞARKEN,
OLUMSUZ OLAN HER ŞEY ŞEYTANDANDIR
EVLAT EDİNME / YARDIMCI OL!

Dünya yaşamımızda soy kardeşliği aynı ana-babadan olma veya bir anadan doğma kardeşlik Hz. Adem ailesinden itibaren esastır. 
O nedenle, İslamda evlat edinme yoktur. Bir çocuğu alıp bakarsınız ama anasını babasının kim olduğunu tanıtacak, “Senin anan-baban bunlardır” diyerek doğrusunu söyleyeceksin. Bu taktirde alıp bakabilirsiniz...
Kaçırılarak köle pazarında Ebubekir’e satılan sonra Hz. Muhammed’in istemesiyle Ebubekir Zeyd’i Peygamberimize vermiştir. O da hemen Zeyd’e hürriyetini verdiğini söylemiştir. Zeyd’in ailesi duyunca, çocuklarını almaya Taif’ten gelip babası, Zeyd’i Hz. Muhammed’den istemiştir. Hz. Muhammed, Zeyd’i serbest bırakmıştır ve isterse gidebileceğini söylemiştir.
Zeyd, babasına açıkça Hz. Muhammed’in yanında kalacağını söylemiştir. Asıl baba, Peygamberimize nazik davranışından dolayı teşekkür ederek eli boş dönmüştür.
İslam öncesi Arap Cahiliye dönemi geleneğine göre, evlat edinme vardı. 
O günün kamuoyu evlat edinmeyi kabullenmişti... 
Bunun üzerine halk, Hz. Muhammed’i Ebu Zeyd, Zeyd’i de “Zeyd bin Muhammed olarak çağırmaya başladı.
Sonra, yüce Allah, Kur’ân: Ahzab 33 /4. ayette “…evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız kılmadı…” buyurarak, Hz. Muhammed’in ancak kendi çocuklarının babası olduğunu açıkça bildirdi.Yani herkes için bu geçerlidir buyurdu. 
Bununla yüce Allah, dünyada soya dayalı aile yapısını korudu. Akrabalıkları da buna dayanarak sıralanmasını bildirmiş oldu.
Bundan böyle Zeyd, Peygamberimizin evinde yanında çalışan Taif’li bir genç olarak anıldı.
Evlat edinme, günümüz yasalarında AB Yasalarına uyum nedeniyle İslam ile hiç uymayacak şekilde çıktı. Eski yasamızda evlat alacak kişinin kırk yaşını dolmuş olması, evlatlık verileceklerin erginliğe ulaşmamış küçük yaşta olması gerekirdi. Şimdi 80 yaşındaki birisi 90 yaşındakine evlat olabilir. Atatürk döneminde böyle bir yasa çıkmadı.
Bu yasa, iki nedenle İslama hiç uygun değildir. 
Birincisi, yüce Allah şöyle buyuruyor:
Kur’ân: Şûrâ 42/49-50
“49- Göklerin ve yerin mülkü yüce Allah’ha aittir. Dilediğini dilediği şekilde yaratır (yaşatır), dilediğine kız çocuk, dilediğine erkek çocuk verir.
“50-ya da onları erkekli dişili çif (veya daha çok çocuk sahibi) yapar. Dilediğini de çocuk sahibi Çünkü, o yüce Allah, her şeyi bilir (verir de bir kazada öleceğini de bilir), her şeye gücü yeter.”
Kur’ân: Fâtır 35/11
“11- Yüce Allah, sizi önce topraktan, sonra meniden yaratmış, sonra da sizi erkekli dişili çiftler yapmıştır. Bir dişi onun bilgisi olmadan ne gebe kalır ne doğum yapabilir. Bir kitapta yazılı olanın dışında bir ömürlünün ömrü ne uzatılabilir ne de kısaltılır. Kuşkusuz bunlar, yüce Allah için kolaydır.”
Bugün ABD yeni Başkanı BİDEN ve ekibi, göreve başlıyor. 7 saat, saat farkını unutmayınız. Yüce Rabbim bizi şeytandan koruduğu gibi, düşmanca düşüncelerini dostluğa çevirsin. Yüce Allah isterse, Mekke’yi 1 Ocak M 630 tarihinde savaşmadan Hz. Muhammed’e teslimine fırsat verdiği gibi TR-ABD dostluğuna fırsat verir. 
***
MASKEYİ TAM TAKIN
BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. 
MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ. 
KENDİNİZE VE BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!
MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ. TEMİZLİK (HİJYEN) İMANIN YARISIDIR buyuruyor Peygamberimiz Hz. MUHAMMED SAV. 
Yüce Allah’ın buyurduğu “kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)
Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan ve başka sıkıntılardan kurtaracak ve de kucaklaştıracak

Odur O(Hu Allah Hu).

Yorumlar (0)