Erken Yaşta Hipertansiyonu Tetikleyen Nedenler! Hipertansiyonun nasıl bir hastalık olduğunu, kalp ve damarlar başta olmak üzere beyin, böbrek, göz gibi önemli organlarımıza neler yapabileceğini az çok biliyoruz

Hele bir de bu hastalık çocuk denecek yaşta başladıysa bu zararlı etkileri de çok erken yaşlarda karşımıza çıkabiliyor. Oysa vaktinde teşhis yapılıp tedavisi planlanarak kontrol altına alındığında vücuda verebileceği zararları da en aza indirmek mümkün. Hatta birtakım önlemlerle hastalığın ortaya çıkışını da engellemek mümkün. Bu çok önemli konu üzerinde çalışmak üzere Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Erdine’nin Yönetim Komitesi’nde görev aldığı, Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği Derneği (COST) desteğinde HyperChildNET çalışma ağı kuruldu. Bu çalışma ağı çocuk ve gençlerde kan basıncı ve ilişkili hastalıklar konusunda, multidisipliner bir anlayış ile tanı, tedavi ve önleyici faktörler konusunda bilimsel araştırmalar yürütmekte ve koruyucu yaklaşımları, halk kitleleri ile paylaşarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Biz yüksek tansiyon hastalığını hep ileri yaş hastalığı gibi düşünüyoruz. Oysa çocuklarda ve gençlerde de hipertansiyon olabiliyor. Hem de hiç bu hastalık onlara kondurulmadığı için sinsice ilerleyip organ hasarı yaparak karşımıza çıkıyor. Bu farkındalığı yaratmak amacıyla içinde bulunduğumuz bu hafta 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında, tüm katılımcı ülkelerde Avrupa HyperChildNET Haftası olarak duyurulacak. Önleyici tedbirler ve farkındalık arttırma çalışmalarının yanı sıra sağlıklı yaşam ilkeleri çocuklar, genç erişkinler, aileler, bakım uzmanları ve eğitimciler ile paylaşılacak. Bu önemli konuyu hipertansiyon alanında uluslararası düzeyde çok değerli çalışmalara imza atmış hem uzmanlık sınav jürimden hem de İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü’nden hocam Prof. Dr. Serap Erdine ile görüştüm. Hem kişilik hem de bilimsel yönü ile kendime örnek aldığım hipertansiyonun duayeni hocam ile yıllar sonra tekrar buluşmak benim için büyük mutluluk oldu. Hemen birlikte birçok güzel ve yeni projelere başlama girişiminde bulunduk.

Hipertansiyonla bu mücadelede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü kardiyolog Prof. Dr. Cevdet Erdöl hocamızın da desteği son derece önem taşıyor. Bu projede Üniversite ile imzalanan iş birliği atılan adımların çok daha etkili olmasını sağlayacak. Aynı zamanda danışmanı olduğum Rektör Hocamla Dünya Sağlık Örgütü ile beraber yaptığımız projelerimizde örneğini gördüğüm gibi bu projenin de çok güzel bir başarı ile sonuçlanacağına inanıyorum. Çocuk ve genç erişkinlerde hipertansiyon konusunda Serap hocamın verdiği değerli bilgileri sizinle de paylaşmak isterim.