SAMSUN (İHA) – Samsun’da enerji nakil hatlarında çalışan kahraman personel verilen eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırıyor. İşçilik hatalarının önüne geçilerek iş güvenliği adımlarının doğru uygulanması sağlanıyor. Profesyonel anlamda ve kapsamlı şekilde kurgulanan eğitimler rol model oluşturuyor.

Vatandaşın elektriğe kesintisiz ulaşımını sağlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) arıza onarımında çalışan saha personelini hiç yalnız bırakmıyor. 1.3 milyon direk ve 85 bin kilometre uzunluğunda enerji dağıtım hattıyla 5 ile hizmet götüren şirket, personeli için ‘Operasyonel İş Gücü Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme Günleri’ düzenledi. YEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; saha personelinin bilgi ve beceri seviyesi değerlendirmeye tabi tutularak eksik yönlerin giderilmesi amaçlandı. Teknik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen eğitimde, personelin iş güvenliği ve işçilik hatalarının azaltılması öncelikte tutuldu.

Rol model olacak eğitim

Şu ana kadar usta-çırak ilişkisiyle gerçekleşen saha personelin uzmanlaşma aşaması, şirket tarafından profesyonel olarak ele alındı. Arıza giderim personelini kapsamlı ve modüler bir eğitime alan şirket, bu yönüyle tek oldu. Bu sayede diğer şirketlere de rol model olacak bir çalışma ortaya çıktı. Ancak bu aşamaya gelinmesi hiç de kolay olmadı. Değerlendirme sınavı için 5 ilde eğitim sahaları hazırlandı. Geri dönüştürülebilir malzemeler değerlendirilerek, sahalara farklı tiplerde direkler dikildi. Manevra çalışmaları için modüler hücre, trafo, pano, travers, izolatör gibi atıl envanter, eğitim sahalarında kullanılabilir hale getirildi. İllerin tümünde sınav sahası hazırlıkları ayrı ayrı yürütüldü ve bu sayede 5 ilde de eş zamanlı olarak değerlendirme yapabilme yeteneği kazanıldı.

33 lokasyonda eş zamanlı sınav

309 farklı arıza bakım ve onarım iş tipi olduğunu tespit eden şirket, her bir iş için arıza onarım ve bakım (AOB) personelinden ‘beklenen nedir, ne olmalıdır, nasıl yapılır’ gibi sorulara cevap verebilecek bir eğitim kurgusu oluşturdu. İlk aşamada mevcut personelin yetkinliklerini, seviyesini, sahadaki hakimiyetini görmek amacıyla temel teorik değerlendirme sınavı gerçekleşti. Bu sınav 33 farklı lokasyonda ve 5 ilde eş zamanlı olarak çoktan seçmeli test şeklinde yapıldı. Her bir personel teorik bilgi anlamında, lokasyon bazlı, kişi bazlı, eğitim durumu bazlı ve çalışma yılı bazlı analiz edildi. Ardından personelin sahada uygulamalı değerlendirilmesi adımına geçildi.

Uzmanlar değerlendiriyor

Bu adımda yapılan uygulamalı eğitimlerde, personel değerlendirme heyetleri alanında uzman ve sahada yıllardır görev almış koordinatör, müdür ve şef seviyesinde mühendis ve teknikerlerden oluşturuldu. Heyet alanında uzman teknik personeller tarafından hazırlanan vaka sorularını personele yöneltti. Bunlar sahada bire bir canlandırılıp, sınava giren personelin bu vakalarda, arıza bakım ve onarım süreçlerini nasıl yürüttüğü gözlemlendi. Teknik bilgi ölçülerek, personel yetkinliği değerlendirildi.

YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi, “Elektrik şebekesi arıza onarım süreci yüksek tehlikeli iş sınıfında yer alan özel bir alan. Elektriğin yaşamımızın her anında gün geçtikçe artan bir ihtiyaç olması yaptığımız işi aynı zamanda sosyal bir görev haline getiriyor. Geçmiş dönemlerde mavi yaka personelin teknik anlamda gelişimi, yaparak öğrenme ve usta çırak ilişkisine dayanıyordu. Artık teknik eğitim sürecimizde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kritik becerilerin gelişmesiyle ilgili bireysel uygulamalı eğitimler veriyoruz. İş gücü yönetim sistemimizde yetkinlik matrisleri mevcut. Hem teknik hem de iş güvenliği adımlarını, doğru bir şekilde uyguladığından emin olduğumuz personel ilgili işlere müdahale edebiliyor. Bu kabiliyet bize çalışanlarımızın sağlığını korumayı, işçilik hatalarının minimize edilmesini ve dolayısıyla tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamamızın önünü açıyor” dedi.

İnsan Kaynakları Koordinatörü Emre Oğuz, “Şebeke altyapısına ve insan kaynağına çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. En değerli kaynağımız olan insan kaynağı bizim sahadaki hizmetlerimizde operasyonel mükemmelliğimiz adına en önemli taraflardan bir tanesi. Buradaki ilk önceliğimiz iş güvenliği ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek. Büyük bir projemiz var ve 4 alt başlığa sahip. Bunlardan bir tanesi ‘İş Gücü ve Operasyonel Gelişim Projesi’. Bu projede çalışanlarımızın 4 seviyede 309 iş tipinde yetkinliklerini tanımladık. Şu anda onların teknik eğitimlerini ve uygulama eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Bunun hemen akabinde online olarak, dijital testlerini gerçekleştireceğiz. Ortaya çıkan sonuçlara göre, gelişim manasında eğitimlerini tamamlayacağız. Şu anda bu eğitimler 5 ilde devam ediyor. Biz toplamda 5 ilde 33 tane lokasyonda 700’ün üzerinde çalışanımız için teknik eğitimleri ve sınavları tamamladık. Şu anda da uygulama eğitimlerine devam ediyoruz. Projemizin diğer ayakları ile de kurum içi eğitimlerimiz ve kariyer planlama adımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Eğitim alan personel bu tip eğitimlerin kendileri için faydalı olduğunu dile getirdi. Zorlu bir işte çalıştıklarını ve hataya yer olmadığını belirten personel bu amaca yönelik yapılan projede memnuniyetle yer aldıklarını ifade etti.