MASKİ Genel Müdürlüğünün, 2016 yılından bugüne il genelinde 951 işletmede endüstriyel nitelikli atıksuların denetimini gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan denetimlerle kanalizasyon hatlarının ve atıksu arıtma tesislerinin korunduğu vurgulandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, endüstriyel nitelikli atıksuların kanalizasyon sistemlerine ve atıksu arıtma tesislerine zarar vermemesi amacıyla il genelindeki işletmelerde yoğun denetim çalışmaları sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Çevre Denetim faaliyetleri kapsamında 2016 yılında 360, 2017 yılında 453 ve 2018 yılının ilk üç ayında 138 olmak üzere toplamda 951 işletmede teknik incelemeler yaparak denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Analizler Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştiriliyor

MASKİ’den yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen numune ama yetkisine sahip teknik personel ile endüstriyel nitelikli atıksularını kanalizasyon hattına veya vidanjör aracılığı ile atıksu arıtma tesislerine gönderen işletmelerden numune alınarak her türlü donanıma sahip mobil denetim araçları ile Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’ne gönderildiği bildirildi. Bugüne kadar tesiste 453 adet atıksu numunesinin pH, askıda katı madde, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı ve yağ - gres analizi yapıldığı kaydedilirken analiz sonuçlarına göre işletmelere ‘Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı’ belgesi verildiği bildirildi. MASKİ’nin ayrıca Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin içerisinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜRKAK Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar kurulması için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

221 işletmeye deşarj kalite kontrol ruhsatı

MASKİ, atıksu analiz sonuçlarının yönetmelikte belirtilen deşarj limitlerine istinaden 221 işletmeye ‘Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı’ düzenledi. Ruhsatı alan işletmelerin atıksuları her yıl düzenli olarak denetlenerek analiz ve deşarj limitlerine uygunlukları sürekli kontrol altında tutulduğu belirtilen açıklamada 553 işletmede ise endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmadığı ve kanalizasyona bırakmadığı için ‘Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir’ belgesi verildiği kaydedildi.

Vidanjör hizmeti de sunuluyor

Kanalizasyon hattı bulunmayan ve atıksularını sızdırmaz betonarme fosseptikte biriktiren 273 adet işletmenin vidanjörlerinin hem proje üzerinden hem de yerinde incelendiği belirtilirken, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün vidanjör hizmetinden yararlanabilmek için Vidanjör Hizmet Yazısı düzenlendiği ifade edilen açıklamada bu sayede vidanjör vasıtasıyla tesislere gelen atıksuların da kontrolünün sağlandığı dile getirildi.