Memur-Sen, "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin" Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre, bağlı sendikaları ile birlikte 1 milyon 13 bin 920 üye sayısı ile bir kez daha başı çekti.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökan Yünkül yaptığı açıklamada, "2020 yılının hemen bütününe hakim olan Pandemi ve Covid-19 nedeniyle sahaya, alana, işyerlerine dönük çalışma yapma imkanının kullanılamadığı, üye kayıt çalışmaları ile sendikal mücadele noktasında önem ve değere sahip bir çok diyalog sürecinin işletilemediği, toplu pazarlık sürecine destek mekanizması hükmündeki (KPDK vb.) kurul, komisyon toplantı ve çalışmalarının yapılamadığı sendikal örgütlenme ve emek mücadelesi yılını geride bıraktık. Bütün bu zorluklara ve hayatın olağan akışını dahi değiştiren Pendemi kaynaklı sınırlılıklara rağmen Memur-Sen’in ve bağlı sendikaların tamamının üyeye, ülkeye, insana, dünyaya ve bütün bunlar üzerinden çözüme dair hassasiyetlerini sergileyecek, hayata geçirecek, önemseyip, önceleyecek yollar, yöntemler bularak uygulaması “sendikal örgütlenmede ve zirvede rakipsizliğinin” ve “emek mücadelesindeki emsalsizliğinin” gerekçesini de oluşturmaktadır. 2020 yılı verileriyle kamu görevlileri sendikacılığında Türkiye’nin en büyük, kamu görevlilerinin yetkili konfederasyonu olmak onurunu Memur-Sen’in bir kez daha yaşamasının arkasındaki en büyük güç; hizmet kollarında, hizmet koluna dahil kurum ve kuruluşlarda, o hizmet kolunda görev yapan kamu görevlilerinin nezdinde “yetkili sendika” sıfatını gereklerini bihakkın yerine getirerek “toplu sözleşme masasını”, akademik hizmet sendikacılığı” sahnesine ve “kamu görevlilerine kazanım üretecek nitelikli gayret” zeminine dönüştüren “Memur-Sen’e bağlı sendika olmak” vasfının da hakkını veren on bir sendikamızdır. Memur-Sen 5 bin 909 üyesiyle yetkide 7. yıl konumuna erişerek sendikacılığın emeğe, insana, iyiye, güzele, doğruya, insana, refaha ve felaha dair gayret olduğunu ispatlamıştır. Bu itibarla, güvenleriyle gücümüze güç katan, üyelikleriyle örgütlülük noktasında kararlı tavır ortaya koyan kamu görevlilerine şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.