banner1571

banner1567

banner1334

banner1345

banner1496

banner1534

Sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? KİT'lerde çalışanlar dikkat

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personellerin 2021 maaş zamları belli oldu. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan yüz binlerce personeli etkileyen kararda, personelin temel ücret gruplarındaki en yüksek ve en düşük temel ücretleri belirlendi. Peki KİT'lerde çalışanların 2021 maaş zamları ne kadar oldu?

EKONOMİ 30.12.2020, 22:47
293
Sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? KİT'lerde çalışanlar dikkat

Sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? KİT'lerde çalışanlar dikkat- Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından diğer meslek gruplarında çalışan sözleşmeli personellerin maaşları araştırılıyordu. Resmi Gazete'de yayınlan Cumhurbaşkanlığı kararına göre KİT'lerde çalışan personellerin 2021 maaşları belli oldu. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar bugün yayınlanarak, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel maaşları tespit edildi. Peki KİT'lerde çalışanların 2021 maaş zamları ne kadar oldu? İşte sözleşmeli KİT çalışanlarının güncel 2021 maaşları...

KİT PERSONELİNİN 2021 MAAŞLARI RESMİ GAZETE'DE

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı , 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücret zammının ardından yüz binlerce KİT çalışanı maaşlarını merak ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme'de belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek. Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak. Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.

2021 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak.

Bu gruba dahil pozisyonlar şu şekilde sıralandı: "Ajans amiri, amir, asistan hava trafik kontrolörü, atölye şefi, avukat, başeksper, başkontrolör, başmimar, başmühendis, baştabip, baştabip yardımcısı, biyolog, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, ekonomist, eksper, fizikçi, gar şefi, grup başmühendisi, havalimanı müdür yardımcısı, hava trafik başkontrolörü, hava trafik kontrolörü, istasyon şefi, istatistikçi, itfaiye şefi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, kontrolör, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, makinist (TCDD), matematikçi, merkezi satınalma uzmanı, mimar. muhasebeci, müdür yardımcısı, mühendis, mütercim, pilot, programcı, sistem programcısı, sivil savunma amiri, şef, şeftren, şehir plancısı, tabip, teknik amir, teknik öğretmen, teknik şef, teknik uzman, tekniker, tercüman, uzman, uzman tabip, veteriner, YHT makinisti."

İkinci grup için en düşük temel ücret 3 bin 558 lira, en yüksek temel ücret ise 6 bin 112 lira olarak belirlendi.

Bu gruba dahil pozisyonlar ise şöyle: "AIM memuru, amir yardımcısı, anbar memuru, apron memuru, ARFF memuru, asistan AIM memuru, asistan havacılık bilgi yönetimi uzmanı, başdağıtıcı, başhemşire, başrepartitör, başteknisyen, bilgisayar işletmeni, büro personeli, cer muayene memuru, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, dağıtıcı (PTT), daktilograf, dava takip memuru, dekoratör, eğitim uzmanı, endeks ve faturalama memuru, enformasyon memuru, gişe memuru, grafiker, haberleşme memuru, hareket memuru, havacılık bilgi yönetimi uzmanı, hemşire, hostes, itfaiyeci, kondoktör, konsrüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laborant, makinist, memur, merkezi satınalma uzman yardımcısı, muhasebeci yardımcısı, mutemet, öğretmen, pazarlama ve dağıtım memuru, pazarlamacı, pedagog, programcı yardımcısı, psikolog, puantör, raportör, repartitör, ressam, revizör, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, santral memuru, satınalma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, stajyer AIM memuru, stajyer hava trafik kontrolörü, stajyer havacılık bilgi yönetimi uzmanı, sürveyan, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren teşkil memuru, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veteriner sağlık teknisyeni, veznedar."

Üçüncü grup için en düşük temel ücret 3 bin 427 lira, en yüksek temel ücret ise 5 bin 404 lira oldu.

Bu gruba dahil pozisyonlar da şöyle:

"Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, iş makinası sürücüsü, kaloriferci, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, teknisyen yardımcısı."
 

Yorumlar (0)