Hilas Otel

Çelik İnşaat

Kredi kartı borcunu ödemeyenler dikkat!

Yargıtay bu kez kredi kartı için bankalardan yana karar verdi. Kredi kartı borcunu ödemeyenler için haciz yolu açıldı.

Kredi kartı borcunu ödemeyenler dikkat!

Kredi kartı üyelik sözleşmesi çerçevesinde tahsis edilen kredi kartı borcunun ödenmemesiyle beraber harekete geçen banka, gönderilen hesap kat’ı ihtarından sonuç alamayınca çareyi hacze gitmekte buldu. Mahkemenin kabul etmediği bankaya müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, hesap kat’ı ihtarnâmesine karşın borcunu ödeyemeyenler için ihtiyâtî haczin yolunu açtı.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 'İçtihat Metni' özelliğindeki kararıyla, hesabın kat’ edilmesi ( kapatılması-kesilmesi) ile muaccel olan (ödenecek hale gelme) banka borcu tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesiyl beraber harekete geçen banka avukatı, hesabı kat’ edip alacaklıya ihtarnâme yolladı. Bundan herhangi bir sonuç alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyâten haczini istedi. 2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu isteğini hesap kat’ı ihtarının borçluya tebliğ edilmediği ve sözleşmede de adres bulunmadığı nedeniyle reddetti. Banka avukatı kararı temyize götürünce devreye Yargıtay 19. Hukuk Dairesi girdi. Emsâl bir karara imza atan daire, bankanın haklı olduğuna karar verdi. Oy birliğiyle alınan karar ise şu şekilde:

"Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat’ edilmiştir. Hesabın kat’ edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyâtî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. Belirtilen gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi."

HESAP KAT’I

Banka nezdindeki hesap ya da hesaplarınızın dondurulduğunu ifade eden, mevcut borçlarınızı 3 veya 7 gün içinde (kredinin türüne göre değişir) ödemenizi isteyen bankanın noterlik üzerinden keşîde ettiği ihtarnâmedir. Kanunî süresi içerisinde içeriğine itiraz edilmeyen bir ihtarnâme icra ve iflas kanununun madde 68/b çerçevesinde değerlendirileceğinden itirazın kaldırılması davası açılmasını sağlayacak belgelerdendir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER