banner595

Kalkınma Bakanı Yılmaz: Yatırım verimliliği arttırılması için süratli bir şekilde önlem almamız gerekmektedir

  Taner YENER-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() 31. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın kapanışında konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı...

Kalkınma Bakanı Yılmaz: Yatırım verimliliği arttırılması için süratli bir şekilde önlem almamız gerekmektedir

  Taner YENER-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() 31. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın kapanışında konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı...

26 Kasım 2015 Perşembe 16:21
Kalkınma Bakanı Yılmaz: Yatırım verimliliği arttırılması için süratli bir şekilde önlem almamız gerekmektedir

 

Taner YENER-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() 31. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın kapanışında konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içi ticaretin artırılmasının yanı sıra İİT içi yatırımları destekleyecek önlemleri de almak durumunda olduklarını söyledi.

 “Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü'ne (PRETAS) taraf olan üye ülke Bakanlarının düzenlediği Gayri Resmi Toplantı'da üzerinde mutabakata varılan 1 Mart 2016 somut hedefiyle birlikte İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü'nün (PRETAS) fiili olarak uygulamaya konmasına hiç olmadığı kadar yakınız" diyen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu güzel gelişme sayesinde şu anda üye ülkelerimizin toplam ticaretinin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içi ticaret daha da artacaktır. Yüksek tarife oranlarının azaltılmasının yanı sıra yüksek ulaşım maliyetleri, uzun süren gümrük işlemleri ve teknik standartlar ile ilgili farklı uygulamalar gibi yapısal sorunların hafifletilmesi için gereken adımları da atmak durumundayız. Bu fırsattan istifadeyle bu önemli sisteme dahil olmak üzere geri kalan üye devletlerimizden gereken şartları yerine getirmelerini bir kez daha istirham ediyorum. “


SÖZ KONUSU STRATEJİ İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇTIR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içi ticaretin artırılmasının yanı sıra İİT içi yatırımları destekleyecek önlemleri de almak durumunda olduklarını ifade eden Yılmaz,  “Kalkınmanın, ekonomik büyümenin, istihdam yaratmanın ve yoksulluğu azaltmanın hayati anlamda itici bir gücü olan yatırımlar, hepimizin için oldukça önemlidir. Dolayısıyla, yatırım ortamının ve ilgili özel ve kamu kurumlarının verimliliğinin iyileştirilmesi, özel yatırımlardan yararlanılması, doğrudan yabancı yatırımları ülkelerimize çekilmesi ve yatırım verimliliği arttırılması için süratli bir şekilde önlem almamız gerekmektedir. Ayrıca, külfetli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Kamu-Özel İşbirliği gibi bazı etkili araçlardan da yararlanabiliriz” dedi.

 İSEDAK Stratejisi’nin işbirliği çalışmalarına hareketlilik kazandırdığını ifade eden Yılmaz, “Söz konusu strateji, hem üye ülkelerimiz hem de İİT kuruluşları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi bakımından önemli bir kazançtır. Çalışma grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı gibi uygulama araçlarıyla İSEDAK Stratejisinin etkin bir şekilde uygulamaya konduğunu müşahede etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu mekanizmalar, üye ülkelerimizin kurumsal ve insan kaynaklarını harekete geçirme anlamında oldukça faydalıdır. Ortak sorunlarımıza çözüm bulmak üzere üye ülkelerimiz arasında ortak bir anlayış geliştirme ve politikalarımızı birbirine yakınlaştırmaya yönelik önemli fırsatlar sağlayan çalışma grubu toplantılarına üye ülkelerimizin aktif katılım göstermekte olmasını da memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum “ diye konuştu.

ÜLKE UZMANLARININ ETKİN VE DÜZENLİ ŞEKİLDE KATILIM SAĞLAMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM

Üye ülkelerin, İSEDAK Proje Finansman mekanizmasından giderek daha fazla yararlanmaya başladığını görmenin kendisi için memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Uygulamanın ilk iki yılında 22 proje başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Önemli bir politika destek aracı olan bu mekanizmanın, ortak projeler vasıtasıyla üye ülkelerimizde kurumsal ve beşeri kapasitenin arttırılması için ciddi bir fırsat olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. İSEDAK Proje Finansman mekanizması, üye ülkelerimizin yanı sıra İİT kuruluşları tarafından ortak projelerin uygulanması noktasında işbirliği kültürünün geliştirilmesine de hizmet edecektir. Bunun yanı sıra, belli alanlarda politika tavsiyelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen özel oturumlar, önemli çıktılar sağlamaktadır. Bu noktada, henüz kayıt yaptırmamış kardeş üye ülkelerimize çalışma gruplarına en kısa zamanda kayıt yaptırmaları ve önümüzdeki dönemde ilgili çalışma grubu toplantılarına değerli ülke uzmanlarının etkin ve düzenli şekilde katılım sağlamaları çağrısında bulunuyorum. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi, İİT ailesi içerisindeki mevcut diğer mekanizmalar ve uygun gördükleri diğer yöntemler vasıtasıyla uygulamak üzere politika tavsiyelerini dikkate almaları konusunda üye devletlere çağrıda bulunmak istiyorum.”

KAPASİTELERİMİZİ BİR ARAYA GETİRMEK DURUMUNDAYIZ

Türkiye’nin birlikte adına çeşitli sektörlerde edindiği deneyimleri her zaman olduğu gibi üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirten Yılmaz, “Hem büyüyen kalkınma sorunlarımızı ele almak hem de kapasitemizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kapasitelerimizi bir araya getirmek durumundayız. Yoksulluk, En Az Gelişmiş Ülkelerimiz başta olmak üzere bazı ülkelerimiz için ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumlarımızın refah seviyesini yükseltmek için, hastalık, cehalet, verimsizlik, işsizlik ve diğer sosyal sorunlar dahil olmak üzere çeşitli mahrumiyet şekillerinin ortaya çıkmasına neden olan yoksullukla kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz. Süregelen bu sorunları akılda tutarak, 2030 hedefiyle yeni bir görünüm kazanan küresel kalkınma gündeminin bize yüklediği misyonu gerçekleştirmeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmalıyız" dedi.

Yılmaz, " Bu konunun önemini göz önünde bulundurarak bu yıl düzenlemiş olduğumuz Görüş Alışverişi Oturumu'nun konusu ‘2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam Ümmetinin Kalkınma Sorunları: Temel Hizmet Sunumunun Geliştirilmesi’ olarak belirlenmişti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edildikten sadece iki ay sonra bu hedefleri ele alıp bu hedeflerin başarılı bir şekilde uygulanması ve uygulamalarının izlenmesine yönelik önemli kararlar aldık. Önümüzdeki dönemlerde sağlam adımlar atarak bu isabetli uygulamaya devam etmeliyiz “ diye konuştu.

BU HEDEFLERE SAĞLAM VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının her şeyden önce bu hedeflerin güçlü bir şekilde benimsenmesine bağlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle dedi:

“Toplumun tüm kesimleri, STK’lar ve bürokrasi dahil olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik olarak milletlerimizin farkındalığını arttırmalıyız. Hepinizin takdir edeceği üzere yeteri kadar farkındalık oluşturulamaması, Binyıl Kalkınma Hedefleri döneminde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmıştı. Bununla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin, medya ağlarının, sosyal medyanın ve diğer ağların yaygın olarak kullanıldığı ve iletişim teknolojileri alanında daha da ilerleme kaydettiğimiz bir dönemde yaşadığımızın altını çizmek istiyorum. Bu doğrultuda, söz konusu iletişim araçlarından tam manasıyla yararlanmamız sonucunda ülkelerimizde daha fazla farkındalık oluşturma ve bu hedeflere sahip çıkma konusunda artık daha iyi bir konumdayız. Dolayısıyla, tüm kamu kurumlarımız, STK’lar ve vatandaşlarımızla birlikte bu hedeflere sağlam ve güçlü bir şekilde sahip çıkmalıyız.”

EĞİTİM ALANINDA HALA YAPILACAK ÇOK İŞ OLDUĞU SONUCUNU ÇIKARABİLİRİZ

Yılmaz, mali kaynakların uygun şekilde tahsisi, kurumsal ve beşeri kapasitenin güçlendirilmesi, izleme sürecinin güçlü bir şekilde yürütülmesi ve bütün paydaşlar arasında sağlam bir işbirliğinin kurulması Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önemli başarı faktörleri arasında yer aldığını söyledi. Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve teknik bilgi paylaşımının da yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Şahsen, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılması konusunda elde edilecek başarının temelinde eğitimin yattığını düşünüyorum. Göstergelere bakıldığında dünyada okur-yazarlık oranının %81 olduğu bir dönemde En Az Gelişmiş Üye Ülkelerden bazılarında bu oranın %25-30'larda seyretmesinden eğitim alanında hala yapılacak çok iş olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla, eğitim sistemlerimizi iyileştirmek ve vatandaşlarımızın erişimine sunmak durumundayız “ dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz kapanış konuşmasının ardından İSEDAK organizasyonunda görev alanlarla  hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)


Loading...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner650