banner595

İnşaat Sektörünün Paydaşları, Bir Platform Altında Buluştu

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün yatırımcıları, müteahhit firmalar, üniversiteler, sektörün çözüm ortakları ve paydaşları, yaşanan hızlı büyümeyle uyumlu ve eşzamanlı bir şekilde gerçekleştirilemeyen düzenlemeler ve standartların...

İnşaat Sektörünün Paydaşları, Bir Platform Altında Buluştu

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün yatırımcıları, müteahhit firmalar, üniversiteler, sektörün çözüm ortakları ve paydaşları, yaşanan hızlı büyümeyle uyumlu ve eşzamanlı bir şekilde gerçekleştirilemeyen düzenlemeler ve standartların...

26 Mayıs 2015 Salı 15:36
İnşaat Sektörünün Paydaşları, Bir Platform Altında Buluştu
Gayrimenkul ve inşaat sektörünün yatırımcıları, müteahhit firmalar, üniversiteler, sektörün çözüm ortakları ve paydaşları, yaşanan hızlı büyümeyle uyumlu ve eşzamanlı bir şekilde gerçekleştirilemeyen düzenlemeler ve standartların tanımlanması gibi konularda sektöre liderlik ve danışmanlık yapmak amacıyla Gayrimenkul ve İnşaat İşbirliği Platformu’nu kurarak ilk geniş katılımlı toplantısını gerçekleştirdi.
Gayrimenkul ve inşaat sektörünün oyuncuları ve sektöre destek veren paydaşlardan oluşan üyelerin 1 yıllık yapılanma çalışması sonrasında kurulan Gayrimenkul ve İnşaat İşbirliği Platformu (GİİP), 23 Mayıs 2015 tarihinde Biz Cevahir Oteli’nde gerçekleştirilen lansman toplantısıyla kuruluşunu duyurarak faaliyetlerine başladı.
Yaklaşık 100 üye kuruluşun temsilcilerinin katıldığı lansman toplantısında kurucu üyeler, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunarak platformun kuruluş hikayesi ve amaçları hakkında bilgiler verdiler.
Sektör ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsallaşmalarına ve yüksek rekabet gücüne ulaşmalarına yardımcı olmayı, sektör adına bilgi üretmeyi ve eğitim faaliyetleri ile sosyal ve ticari bilinci artırmayı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesine zemin oluşturmayı, yasal mevzuat konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması için lobi faaliyetlerini yürütmeyi hedefleyen platform üyeleri; özellikle, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için devlete karşı yükümlülüklerden bağsız, yatay büyümeye ve etkin bir yapının ortaya çıkışına elverişli modern çağın örgütlenme biçimi olan “platform”u tercih ettiklerine dikkat çektiler.
GELECEK 10 YILDA GAYRIMENKUL VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİMLER BEKLENİYOR
Toplantının açılış konuşmasını yapan GiiP Genel Sekreteri Avukat Mehmet Ali Kandemir, son dönemde sektörle ilgili gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonrasında gelecek on yılda Gayrimenkul ve İnşaat sektöründe büyük bir değişimin yaşanmasını beklediklerini belirtti.
Yakın zamanda yapılan üç yasa değişikliğinin sektöre yönelik yeni bir sivil toplum yapılanmasını gerekli kıldığını vurgulayan Kandemir, Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nun ticari şirketlere kurumsallaşmayı ve global rekabet yeteneğine ulaşmayı zorunlu bir hedef olarak belirlediğini söyleyerek bu düzenlemenin sonrasında gayrimenkul ve inşaat sektöründe 200.000 civarında olan şirket sayısının 30.000’e kadar düşeceği öngörüsünde bulunduğunu ifade etti.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile de yaklaşık yedi milyon civarında bağımsız bölümün yıkılıp yerine yaklaşık on milyon bağımsız bölümün yapılmasının planlanması nedeniyle sektör oyuncuları için çok büyük bir pazarın oluşmasının beklendiğine dikkat çeken Kandemir, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile de, müşteri odaklı hizmetin daha çok ön plana çıkmasını sağlayarak kurumsallaşma yolunda ilerlemeye destek vereceğini ve büyük ölçekli saha tecrübesi ile öz sermayeye kavuşmuş yaklaşık 3000 civarında şirketin B ve C gruplarından A grubuna geçiş yapacağının öngörüldüğünü vurguladı.
Gelecek on- on beş yılın sonunda yaklaşık 5000 civarında ulusal şirketin global piyasalarda boy göstereceğini söyleyen Kandemir, rekabet nedeniyle ulusal şirketler arasında öncelikle konsorsiyumlar, birleşmeler ve devralmaların yoğun yaşanacağı bir dönemi de beraberinde getireceğine dikkat çekti.
Kandemir, tüm bu süreçlerin sağlıklı şekilde yönetilmesi için sektöre yönelik bir sivil toplum örgütlenmesinin gerekli olduğunu söyleyerek kurdukları bu platformla bu yolda önemli bir adım attıklarını belirtti.
GiiP Genel Sekreteri Avukat Mehmet Ali Kandemir’in ardından kürsüye gelen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Esen Soygeniş, 1950 yılından bu yana yoğun bir kentsel değişim yaşandığını, 1999 yılındaki Adapazarı depremi ile de büyük bir kırılma yaşadığını ve kuralların yeniden yazılma gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi. Bu süreçte doğu ve batı karması bir mimari yapı sentezinin ortaya çıktığını belirten Soygeniş, bu süreçlerin şekillenmesinde disiplinler arası iletişimin, özellikle de üniversite işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.
STK’LAR DAHA AKTİF OLMALI
HYT İnşaat YK. Bşk. Ve MİAD Başkanı Yunus Akdaş da konuşmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının bilgi paylaşımına açık olmaları gerektiğine, Üniversite ve STK işbirliğinin oldukça önemli olduğuna, trafik konusunun dahi yapı sektörünün meselesi olduğuna ve felaketler yaşanmadan bu problemler içim çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Otel projeleri geliştirip uygulamasında yatırımcı firmalara danışmanlık yapan Horwart HTL Türkiye Başkanı Metin Erdoğdu ise konuşmasında bilgi temelli bir sivil toplum örgütü olan GİİP’in her türlü bilginin ve deneyimin paylaşılacağı bir platform olması itibariyle, herkesin yatırım yapmaya gücü yetmeyebileceğini, ama bu platformda ortaya koyduğu fikirlerin yatırımcı firmalar tarafından benimsenmesinin de memlekete ve taraflara katkı sağlayacağı yönünde bir projeksiyonun da olduğunu ifade etti.
Ekonominin en kötü zamanlarında bile gayrimenkulün yüzde 20 kazandırdığını belirten Revak & BLB YK Başkanı Belgin Bilgiç, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde satılan gayrimenkulün yüzde 37’ sinin Marmara bölgesinde yüzde 20’sinin ise İstanbul’da satıldığını, hala 800.000 konut açığı olduğunu ve bunun artarak devam edeceğini belirtti. Bu kadar hızlı büyüyen bir sektörün gelişmelere ayak uydurmak için GİİP gibi bir platforma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Biz Cevahir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Cevahir de dikkati İstanbul’a çekerek İstanbul’ un adeta bir ülkeye dönüştüğünü, şehirde planlama eksikleri olduğunu ve GİİP’ in çalışmalarıyla dünyanın bu eşsiz şehri için özel çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.
FARK OLUŞTURAN PROJELER ÖN PLANA ÇIKACAK
Gravga Grup Başkanı Hasan Gezer, GİİP’in bir “Think Tank” olarak çalışacağına dikkat çekti. Küreselleşme sonucunda mesafelerin kısaldığını ama rekabet koşullarının da değiştiğini, gelişen şartlara uyum sağlamak için insanlar ve kurumlar arasındaki ilişkilerin iletişim mühendisliği olarak tarif edilen bir disiplin ile yürütülmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Fark yaratmanın her zamankinden önemli olduğunu, GiiP’in yapı sektörüne gereken bu farklılaşmayı getireceğine inandığını ve bunun için faaliyet göstereceklerini belirtti.
Şenol Kesir, Garanti Koza Gn. Md. Yrd. konuşmasında geçen yıl 1.165.000 konut satıldığını, bunun 225.000 adedinin İstanbul’da gerçekleştiğini, büyük projelerde hazırlık sürelerinin 1 yılı aştığını, bazen 2 yıla kadar sürdüğünü ve son 8-10 ayda yabancı müşteri taleplerinin çok arttığını izlediklerini, bunun yeni bir dönem olduğunu ifade etmiştir.
GİİP kurucular kurulu üyelerinden Prof. Dr. Murat Soygeniş, Mimar, Yapı sektörünün hızını hiç kesmediğini, Üniversiteler ve inşaat sektörü arasındaki işbirliğinin GiiP ile yeni bir boyut kazanacağına inandığını, akademik kariyeri boyunca elde ettiği tecrübeleri GiiP kurucu üyesi olarak platforma aktaracağını, özellikle komisyonlarda çalışmalara önem verdiğini, bu konuda çalışmak isteyenlere aktif görev verileceğini, GiiP’in en önemli görevlerinden bir tanesinin de bilgi üretmek olduğunu, bunun da komisyonlar ile ortaya çıkacağını belirtmiştir.
Eğitimini Türkiye’de tamamlayan Mitash Construction Yönetim Kurulu Başkanı Suudi İş Adamı Adel Mutabagani ise, bir Suudi Arabistan vatandaşı olarak, Türk inşaat şirketlerinin Arap ülkelerindeki çalışmalarının çok başarılı olduğunu belirtti; "Öyle ki bundan 20 yıl önce Suudi Arabistan’da iş yapacak Türk Müteahhitlerinin mutlaka bir yerel kefil bulmaları gerekiyordu. Oysa bugün buna gerek kalmadı; Suudi inşaat firmaları, Türk firmalarına çalışıyor" dedi. GiiP’ e elinden gelen desteği vereceğini, toplantıya katıldığı için çok memnun olduğunu, bu girişimin uluslararası yönünün olmasının da ayrıca önemli olduğunu belirtti.
İnşa ettiği projeler ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ve adından söz ettiren Yenigün İnşaat İstanbul Bölge Koordinatörü Hayri Modanlı ise konuşmasında GiiP kapsamında ve tarzında bir sivil toplum girişiminin sektörde bir ilk olduğunu belirtti.
GİİP kurucularından Tanju Bilgen de kapanış konuşmasını yaparken GiiP’ in kuruluşunu bir fidan dikmeye benzettiğini, bugün bu fidanın büyüyüp meyve verecek hale gelmesinden gurur duyduğunu, GİİP’e inşaat sektörünün ihtiyacı olduğunu gördüğünü, yapılan bu toplantı ve herkesin bu oluşumda aktif rol almasından da anlaşıldığı gibi GİİP’in kısa zamanda gelişerek, önemli misyon üstleneceğini belirtti. Yapılan bu Lansman toplantısı ile GİİP’ in faaliyetlerine başladığını, komisyon çalışmalarının çok önemli olduğunu ayrıca belirtmek istediğini ifade etti.

Loading...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner650