banner595

Bütçe Haziran’da 3,2 Milyar Fazla Verdi

2015 yılı Haziran ayında 3 milyar 223 milyon TL fazla verdi.Maliye Bakanlığı, Haziran 2015 ’Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu yayımladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Haziran ayında 613 milyon TL açık vermiş iken 2015...

Bütçe Haziran’da 3,2 Milyar Fazla Verdi

2015 yılı Haziran ayında 3 milyar 223 milyon TL fazla verdi.Maliye Bakanlığı, Haziran 2015 ’Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu yayımladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Haziran ayında 613 milyon TL açık vermiş iken 2015...

15 Temmuz 2015 Çarşamba 11:27
Bütçe Haziran’da 3,2 Milyar Fazla Verdi
2015 yılı Haziran ayında 3 milyar 223 milyon TL fazla verdi.
Maliye Bakanlığı, Haziran 2015 ’Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu yayımladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Haziran ayında 613 milyon TL açık vermiş iken 2015 yılı Haziran ayında 3 milyar 223 milyon TL fazla verdi. 2014 yılı Haziran ayında 959 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Haziran ayında 4 milyar 914 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
2014 yılı Haziran ayında bütçe giderleri 35 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 3,3 oranında artarak 36 milyar 338 milyon TL oldu. 2014 yılı Haziran ayında faiz hariç bütçe giderleri 33 milyar 599 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Haziran ayında yüzde 3,1 oranında artarak 34 milyar 647 milyon TL oldu.
Diğer taraftan 2015 yılı Haziran ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 1 milyar 691 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Haziran ayında 34 milyar 557 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Haziran ayında yüzde 14,5 oranında artarak 39 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 22,2 oranında artarak 30 milyar 249 milyon TL oldu.
2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Haziran ayında 36 milyar 338 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 35 milyar 170 milyon TL harcama yapıldı. 2015 yılı Haziran ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8,3’ü kullanılarak 34 milyar 647 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 oranında artarak 10 milyar 202 milyon TL oldu. 2015 yılı Haziran ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 8,6’sı kullanıldı. 2015 yılı Haziran ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 1 milyar 644 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Haziran ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 oranında artarak 3 milyar 857 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 9,4’ü bu ayda kullanıldı. 2015 yılı Haziran ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında azalarak 13 milyar 869 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u bu ayda kullanıldı. 2015 yılı Haziran ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 899 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 872 milyon TL oldu. 2015 yılı Haziran ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 302 milyon TL, mahalli idare payları ise 4 milyar 180 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Haziran ayında 3 milyar 489 milyon TL sermaye gideri, 859 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 726 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 1 milyar 691 milyon TL oldu.
2014 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 34 milyar 557 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 14,5 oranında artarak 39 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 oranında artarak 30 milyar 249 milyon TL oldu.
2015 yılı Haziran ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 oranında azalarak 7 milyar 829 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Haziran ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 191 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 292 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Haziran ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 31,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 26,1, damga vergisi yüzde 24,5, harçlar yüzde 23,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22,9, gelir vergisi yüzde 19,6, özel tüketim vergisi yüzde 17 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 40,4 oranında artarken kurumlar vergisi yüzde 154,2 oranında azaldı.
Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 375 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 804 milyon TL fazla verdi. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz dışı fazla ise 30 milyar 520 milyon TL olarak gerçekleşti.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 213 milyar 857 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 oranında artarak 236 milyar 661 milyon TL oldu. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri 187 milyar 394 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 10,4 oranında artarak 206 milyar 946 milyon TL oldu.
Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 oranında artarak 29 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 210 milyar 481 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 oranında artarak 237 milyar 465 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artarak 194 milyar 670 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 236 milyar 661 milyon TL olarak gerçekleşti.
Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında artarak 62 milyar 956 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artarak 10 milyar 344 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artarak 18 milyar 252 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında artarak 87 milyar 734 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 oranında azalışla 36 milyar 585 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 743 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 230 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artarak 22 milyar 445 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 17 milyar 77 milyon TL sermaye gideri, 3 milyar 670 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 6 milyar 914 milyon TL olarak gerçekleşti.
Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 oranında artarak 29 milyar 716 milyon TL oldu.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 210 milyar 481 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 oranında artarak 237 milyar 465 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 oranında artarak 194 milyar 670 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında azalarak 33 milyar 515 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 6 milyar 708 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 572 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 21,9, özel tüketim vergisi yüzde 19,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,5, damga vergisi yüzde 16,8, gelir vergisi yüzde 15,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 12,7, kurumlar vergisi yüzde 9,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16 oranında arttı.

Loading...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner650

banner801