banner1313

banner1300

banner1334

4 bin lira maaşla memur alımı yapılacak

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak olan Çanakkale Büyükşehir Belediyesi, ilanda şartlara ve esaslara yer verildi. Alımlar ne zaman ? Alım başvuru şartları nelerdir? Alımlara nereden nasıl başvurulur? İşte detaylar...

EKONOMİ 12.02.2019, 13:27 12.02.2019, 13:32
4 bin lira maaşla memur alımı yapılacak

Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda , zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına kadrolu alım gerçekleştirileceğine değinildi. Yayımlanan duyuruda başvuruların 11 Şubat günü başlayacağı ifade edilmişti. 11 Şubat gününün gelmesi ile beraber başvuru formu yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı.  İtfaiye eri kadrosuna 5, zabıta memuru kadrosuna 5 olmak üzere toplamda 10 kadrolu kamu personeli alımı gerçekleştirilecek:

BAŞVURU GENEL VE DİĞER ÖZEL ŞARTLARI 

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda , itfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna başvuru yapacak adayların yukarıdaki mezuniyet ve KPSS şartının yanı sıra aşağıdaki diğer şartları da taşıyor olması gerektiğine yer verildi.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  sürücü belgesine sahip olmak. Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için KPDS/ YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 15 Şubat tarihine kadar  Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvuru esnasında boy kilo ölçümü yapılacak ve boy kilosu uygun olmayan adayların başvuruları alınmayacaktır. Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

BAŞVURU FORMU

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç  çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf KPDS/ YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış aldığına dair sonuç belgesi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!