DÜZELTME İLANI

KAVAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kavak Orman İşletme Şefliği 011 Kod Nolu Aşlamalar Sr - Yol D 5+100 km B Tipi Yeni Orman Yolu Yapımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

: 2023/462445

1-İdarenin

a) Adresi

:Yaşardoğu Mah. Adnan Menderes Cad. 90 55850 - Kavak / Samsun

b) Telefon ve faks numarası

: 3627413018-3627414143

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

: EKAP

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: -

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)

c) İnternet Sitesinin tarihi ve  sayısı:

:HALK Gazetesi- 10 Mayıs 2023

www.samsungazetesi.com 10.05.2023

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]

: 2023/462445 nolu İhaleye ait ihtiyaç raporu

   Sözleşme tasarısında ki iş kalemleri

24.05.2023 tarih ve ihale saati 10:30 iken zeyilname sonucu 26.05.2023 tarih ve saati 14:30 olarak değişmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01831341