banner1518

banner1584

banner1334

banner1499

banner1525

banner1324

banner1581

27.01.2021, 08:59 14

DİN KARDEŞLİĞİNDE KURALLAR

Din kardeşliğinde ve diğer inançlılarla / Müminlerle ilişkilerin Kur’an ayetlerinin buyurduğu ve Resulullah SAV’in açıkladığı uygulanması gerekli kuralları şöyle sıralayabiliriz: 
1. Biri size bir başkasının aleyhinde bulunuyorsa, kusura bakmayın o arkadaş burada yok aleyhinde söz dedikodudur. Dedikodu ise, inançlıya yakışmaz başka konuya geçelim.
Ayrıca, sizin yanınızda, birinin aleyhinde atan, bir başkasının da yanında sizin aleyhinizde atar. 
2. Bir inançlı / Mümin kardeşine yardım ettiği sürece, yüce Allah da ona yardım eder. 
3. Bir inançlı / Mümin kardeşinin ayıp ve kusurlarını örterse, yüce Allah da o inançlının ayıbını örter.
4. Bir inançlı / Mümin kardeşinin can ve malını korursa, yüce Allah da o inançlının can ve malını korur.
5. Bir inançlı / Mümin kardeşinin gıyabında ırz, namus, şeref ve haysiyetini zedeleyecek hal ve davranıştan kaçınırsa, yüce Allah da o inançlının can ve namus ve onurunu korur.
KORUYANLARIN EN EBEDİ KORUYANI YÜCE ALLAH’tır.
KORUYANLARIN EN EBEDİ KORUYANI YÜCE ALLAH’tır.
KORUYANLARIN EN EBEDİ KORUYANI YÜCE ALLAH’tır.
BİLİNE!

***
MASKEYİ TAM TAKIN
BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. 
MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ. 
KENDİNİZE VE BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!
MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ. TEMİZLİK (HİJYEN) İMANIN YARISIDIR buyuruyor peygamberimiz Hz. MUHAMMED SAV. 
Yüce Allah’ın buyurduğu 
“kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)
Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan ve başka sıkıntılardan kurtaracak ve de kucaklaştıracak
Odur O(Hu Allah Hu).

Yorumlar (0)