Gaziantep ve bölgedeki yan dal branşlarıyla halkın gereksinimlerine uygun olan kaliteli sağlık hizmetini güvenli bir biçimde yerine getirmek için özen gösteren Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk yan dal uzman hekim kadrosuna Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Derya Aydın Şahin’i dahil etti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2000 yılında tamamlayan Uzm. Dr. Derya Aydın Şahin, uzmanlığını ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Kariyerine yan dal uzmanlığını da dahil eden Uzm. Dr. Derya Aydın Şahin, yal dal branşını 2014 yılında, yine aynı üniversitede gerçekleştirdi. Türkiyenin bir çok yerinde görev yapan Uzm. Dr. Şahin, sırası ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalında, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD ’da Arş. Gör. Dr. olarak, Gaziantep 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman doktor olarak, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi BD Uzm. Dr., İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olarak çalıştı.

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Derya Aydın Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma ve makaleleri mevcuttur. Uzm. Dr. Derya Aydın Şahin’in çok sayıda ödülleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; TÜBİTAK UBYT Bilim Teşvik Ödülü ile En iyi girişimsel olgu ödülü birinciliği ve En iyi Pulmoner Hipertansiyon araştırma ikincilik ödülü olarak sıralanmaktadır.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Derya Aydın Şahin’in ilgi alanları ise,

Çocuk Kardiyoloji, Doğumsal kalp hastalıklar, Edinsel kalp hastalıkları, Ekokardiyografi, Girişimsel kardiyoloji, Romatizmal kalp hastalıkları, Fetal Eko, kalp ritim bozuklukları olarak tanımlanmaktadır.