Çevre Bakanlığı 81 İle Genelge Gönderdi!  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile hava kirliliğine karşı alınan tedbirlerin artırılmasını istedi. Tedbirler arttırılacak Bakanlığın "Hava Kirliliğinin Önlenmesi" konulu genelgesiyle Temiz Hava Eylem Planının yerel yönetimlerle iş birliği içinde etkin olarak uygulanması, sanayi tesislerinden, ısınmadan ve motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğine karşı alınan önlemlerin artırılması istendi. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce hazırlanan genelgede, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan limit değerlerin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler de sıralandı. Genelgede, illerdeki tesislerin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan hüküm ve esasları sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerinin ve bu tesislerden kaynaklanabilecek emisyonların kontrol altına alınması gerektiği belirtildi. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile Hava Kalitesi İzleme Verileri de dikkate alınarak denetimlerin artırılması istendi. Genelgede, kullanılan yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı: "Katı yakıtlara ilişkin denetimlerin, Hava Emisyon Yönetim Portalı (HEY) Katı Yakıt Modülü üzerinden düzenlenen belgeler ve stok takip verileri dikkate alınarak yürütülmesi. Katı yakıtlara ilişkin uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda, belge numarası ile sorgulama yapılarak sistem üzerinden katı yakıtın ulaştığı ilgili ilin kullanıcılarına yine sistem üzerinden yapılacak bildirime müteakip gerekli iş ve işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yetki devri yapılan belediye başkanlıklarınca, denetimlerin artırılması konusunda valiliklerce ilgili belediye başkanlıklarının talimatlandırılması." Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere egzoz gazı ölçümüne ilişkin iş ve işlemlerin Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemleri (ETS) üzerinden etkin bir şekilde yürütülmesi, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca görevlendirilen denetim görevlileri ile iş birliği sağlanarak egzoz gazı emisyonu konulu denetimlerin artırılması istendi. Hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerinin takip edilerek, limit değer ve uyarı eşiklerinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizilen genelgede, ilgili yönetmelikler ve Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, gerekli işlemlerin yapılması gerektiği vurgulandı. 11 ayda 6 bin 283 çevre denetimi yapıldı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce, baca gazı emisyonları ile ilgili kirletici vasfı yüksek 331 sanayi tesisine ait 683 bacadaki kirletici parametreleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleriyle gerçek zamanlı olarak izleniyor. 2021'in ilk 11 ayında hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 6 bin 283 çevre denetimi gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre mevzuatında yer alan usul ve esaslar ile sınırlama ve yasaklara uymadığını tespit ettiği 540 gerçek ya da tüzel kişiye 30 milyon 44 bin 142 lira idari para cezası uygularken, 68 tesisi ise faaliyetten men etti.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.