doğa calven cemre
 
5s dikey izosam bilgi

Çarşamba Ovası İçin Öneri: ‘Tarım Dışı Yatırımlara Kapatılsın’

Çarşamba-Ovası-İçin-Öneri11
Daha Fazla Göster

Çarşamba Ovası İçin Öneri: ‘Tarım Dışı Yatırımlara Kapatılsın’  TMMOB Ziraat Mühendisleri odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, BES’in faaliyetine son verilerek, Çarşamba Ovası’nın tarım dışı yatırımlara kapatılması önerisinde bulundu

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’nin (BES) bir önce faaliyetine son verilerek, Ova’nın tarım dışı yatırımlara kapatılması gerektiğini ifade etti.

‘KARARI OLUMLU KARŞILADIK’
Çarşamba Ovası 2017 yılında büyük ova koruma kapsamına alındığını hatırlatan Başkan Çobancı, “BES ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası olarak müdahil olduğumuz “ÇED Raporu Gerekli Değildir” kararının iptali istemi ile açılan ve Danıştay’ın iptali ile yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle 3.İdare Mahkemesinde karara bağlanan davada oy çokluğu ile “ÇED Raporu Gerekli Değildir” kararı iptal edilmiştir. Bu kararın alınmasını tarımsal alanların korunmasına yönelik olması nedeniyle ZMO Samsun Şubesi olarak olumlu karşılamaktayız. Çarşamba Ovası alüvyal toprak özelliğinde olan, yeşil ırmağın aşındırıcı etkisiyle binlerce yıldır taşıdığı toprakları ve materyalleri eğimin azaldığı, akış hızının düştüğü ve sığ alanlarda biriktirmesiyle oluşan, verimli topraklardır.

‘OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ’
“Söz konusu BES santrali yapımı için alternatif alan araştırması yapılmadan, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası ve konu ile ilgili diğer meslek odalarının görüşü alınmadan, ÇED Gerekli Değildir Kararı ile birlikte hızla inşaatı tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır” diyen Çobancı sözlerine şunları ekledi:
“Bu işlemin hukuksuz olduğu, BES santralinin tarım alanlarına ve çevreye zararlarının olacağı tarafımızdan ve diğer meslek odaları tarafından muhtelif zamanlarda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak ‘Ben yaptım mantığı’ ile oldu bittiye getirilerek BES santrali işletmeye açılmıştır. 3.İdare Mahkemesinin almış olduğu ÇED gerekli değildir kararının iptal edilmesi ile BES’in Çarşamba Ovası’nda hukuksuz olarak inşa edildiği tescillenmiştir. BES’in işletilmesi bu karar ile sonlandırılmalıdır. Çarşamba Ovası ve civarında yatırım yapacak kuruluşların yer seçimini yaparken öncelikle büyük ova koruma alanı olarak belirlenen alan dışında yer seçimi yapmaları gerektiğini bundan sonra göz ardı etmemeli ve Çarşamba Ovası tarım dışı yatırımlara kapatılarak tarımsal niteliği korunmalıdır.”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir