T.C.
ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2024/10 Esas

İLAN METNİ
Davacı, ŞABAN TAŞ ile Davalı, MAIA SULIKASHVILI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında Gürcistan vatandaşı, MAIA SULIKASHVILI'nın tüm aramalara rağmen tebligat yapılamadığından davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. ''HMK 139 m. gereği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içindedilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu'' ile 10/09/2024 günü saat: 10.20'de ön inceleme duruşması yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 13/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02039944