Borcu olanlara kötü haber geldi. 21 Temmuz Perşembe gününden itibaren kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı da yüzde 24'e yükseltildi. 

Devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizi arttı. Karara göre, bugünden itibaren Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık yüzde 15 olan tecil faiz oranı yıllık yüzde 24 oldu. 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu. 

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tecil faiz oranı bugünden itibaren yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi.

TEBLİĞDEN ÖNCEKİLERE ESKİ ORAN 

21 Temmuz Perşembe gününden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tebliğin yayım tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faiz oranı (yüzde 15) geçerli olacak.

TEBLİĞDEN SONRAKİLERE YENİ ORAN 

21 Temmuz Perşembe gününden önce tecil talebinde bulunulmuş ve tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler doğrultusunda yeniden tecil yapılması halinde, bugünden itibaren ödenmesi gereken taksit tutarlarına yüzde 24 tecil faizi oranı geçerli olacak. 

Pençe-Kilit Bölgesi'nden acı haber! 1 asker şehit oldu Pençe-Kilit Bölgesi'nden acı haber! 1 asker şehit oldu

TECİL FAİZİ NE?

Devletin alacaklarına ödediği gecikme faizi. Tecil faizi kamu borcu için yapılan erteleme işlemlerinde hesaplanan ve vadesi geldikçe ödenen faizdir. 

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.