Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan ‘Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi’ çalıştaylarının ilki Tekirdağ’da düzenlendi.

İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin teknik detayları ile incelendiği, farkındalık oluşturmak ve gerekli stratejileri oluşturmak amacıyla tarım sektöründeki ilgili paydaşların katılımıyla ‘Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi’ çalıştaylarının ilki Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Trakya Bölgesi’ndeki 4 ili kapsayan çalıştayda, son yıllarda belirgin olarak görülen iklim değişikliklerinin tarım alanındaki etkilerinin araştırılması ve bu çerçevede yeni çalışmalar yapılması konuşuldu. Çalıştay, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın açılış konuşmasının ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem’in konuşması ile devam etti.

Çalıştaya Tarım Havzaları birim koordinatörleri ve ilgili teknik personellerin yanı sıra, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü personeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürleri, TAGEM Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, DSİ Genel Müdürlüğünün ilgili bölge müdürlüğü temsilcileri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilgili bölge müdürlüğü temsilcisi, söz konusu illerin Ziraat Odaları Başkanlıkları temsilcileri, Sulama Kooperatifleri, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği, Trakya Tohumcuları Derneği, Edirne Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi katıldı.