Binalar yönetmeliklere uygun değil!..

2018 yılının ikinci yarısından itibaren kentlerde gürültü ve sesin önlenmesine yönelik Ses Yönetmeliği uygulaması başlayacaktır. Bunun anlamı binaların ses yutucu malzemeler ile kaplanmasıdır. Oysa tüm Türkiye’de ses yönetmeliğine uygun malzemeler kullanılmamakta dolaysıyla ilgili mevzuatların gereğine uyulmamaktadır.

5-6 ay sonra uygulamaya konulacak ses yutucu malzemeler kullanılması zorunluluğuna rağmen bugün tüm ülkede olduğu gibi kentimizde de ses yutucu malzemeler ile binalar kaplanmamaktadır. Strafor malzemelerin ses yutuculuk değeri 3 db’dir. (db, ses yutuculuk değerini ifade eder. Bu değer oldukça düşüktür. Dolaysıyla mevzuata uygun değildir. Yol yakınken özellikle Atakum  İlçesi ve Ciftlik Caddesindeki strafor uygulamalarından vazgeçilmelidir.

Ülkemizde sadece inşaat sektöründe değil insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için zaman içinde çeşitli kanunlar ve yönetmelikler düzenlenir ve uygulanabilmesi için tedbirler alınır. Ancak mevzuatların aksine ürün üreticileri çeşitli lobi faaliyetleri ile bu uygulamaların önüne set çekerler veya kendi lehlerine pazar paylarını kaybetmemek adına mevzuatları delmek için siyasiler veya bürokratları devreye sokarlar.  Firmalarına ortak ederler. Çünkü mevzuatlara uyulmamasının faturası cezai sorumluluklardır. Bu şekilde cezai sorumluluklardan kendilerini emniyet altına alırlar. Bu tür davranışlarda insan hayatının veya ülke ekonomisinin uğrayacağı zarar önemli değildir. Önemli olan şahsi ikballeridir.

Samsun’da binaların mantolama yapılmasının faturası öncelikle insan sağlığının tehlikeye atılması insanların maddi kayıplar yaşaması olarak ortaya çıkacak olmasıdır. Binalara kafanızı kaldırıp baktığınızda çıplak gözle binaların yüzeyinde çatlamaların olduğu göze çarpmaktadır. Bunun nedeni binalara uygulanan strafor malzemelerin dübeller ile binaların delinerek monte edilmesidir. 100 metre karelik bir alana en az 400 adet dübel kullanılması gerekir. Yani binayı 400 noktasından delmeniz gerekir. Statiğin bozulması bir yana binaların temele oturabilmesi için sürekli hareket etmeleri nedeniyle dübeller yerinden oynar straforları tutan dübeller düşer ve dolaysıyla strafor ürünlerde çatlamalar oluşur ve bilahare tamamen düşer. Bir mukavva kutusu üzerin yapıştırılan kağıt misali yapıştırıcının özelliğinin kaybolması ile kağıdın kartonun üzerinden düşmesidir. İnsanlar bir süre sonra düşecek olan malzemeleri kullanmaya zorlanmaktadır. Üstelik 5 yıl sonra bu ürünlerin kalitesi sürdürülebilir olsa da yalıtım özelliği tamamen yok olurlar. Çünkü sera gazı ile şişirilirler. Bu konu üzerinde bilimsel çalışmalar yapan ülkeler bu malzemelerin kullanımını yasaklamıştır.

Strafor ürünlerin bu dezavantajlarını tüm makina mühendisleri bilir. Ruhsat verme konumunda bulunanlar da bilirler. Ancak mesleklerine ihanet ederek yine de gerekli imzalarını atarlar. Su yönetmeliği çıkmıştır. Yangın yönetmeliği vardır. Son olarak ses yönetmeliği haziran ayında uygulamaya konacaktır. Bu yönetmelikler sadece kağıt üzerinde kalır hiçbir şekilde piyasalarda uygulamaya geçmez.

Çünkü bu yönetmelikler uygulandığında bazı siyasiler ve karteller ve yerli işbirlikçilerin yatırımları çöp olacaktır. Mevzuatların hazırlanmasında ise yine bize has metotlar uygulanır.  Yönetmeliklerin gereği olan yazılımlar sakıncalı ürünleri üreten ve satan kartel temsilcilerine yaptırılır. Yani cinayeti işleyen kişi kendi yargılandığı mahkemenin aynı olan bir mod oluşur. Bu kuruluşlar hakkında yazdığım yazılar nedeniyle defalarca hakkımda davalar açılmıştır. Rüşvet mekanizması belgeli ve suçüstü yaptırılarak ispat ettiğim için tüm davalar lehime sonuçlanmış ve kuruluşlar bu kararları temyiz etmişler ancak bir sonuca varamamışlardır.

Strafor ürünler ile binalarını yalıtım yaptıran veya projelerine dahil eden mimar ve mühendislerin bu ürünleri kullandırması ülke ekonomisine ve insan sağlığına ihanettir!..

YORUM EKLE

banner1134

banner1142

banner1127

banner1148