Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bilecik ve ilçelerinde 102 adet su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildiğini anlatarak, "Yapılan denetimlerde izin verilenden fazla sayıda olta kullandığı, yine izin verilenden fazla sayıda balığı alıkoyduğu ya da küçük boyda balık avladıkları tespit edilenlere 500’er TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 22223 sayılı Su Ürünleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan 4/1 numaralı Ticari ve 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasaklanan balık türlerinin yasağın kalması ile birlikte kontrol ve denetimleri arttırıldığını söyledi. Bu kapsamda 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bilecik ve ilçelerinde 102 adet su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildiğini anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ve denetim görevlilerince yapılan denetimlerde; izin verilenden fazla sayıda olta kullandığı, yine izin verilenden fazla sayıda balığı alıkoyduğu yada küçük boyda balık avladıkları tespit edilenlere 500’er Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Amatör amaçlı su ürünleri avcılık kurallarını düzenleyen 4/2 numaralı Tebliğ gereğince, bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı (olta başı en fazla 3 iğneli) ile avlanabilir. Alabalık avında ise en fazla 2 olta takımı (olta başına en fazla 2 iğne) ile avlanabilir. İlimizde görülen bazı balıklar için bir amatör balıkçının avlayabileceği asgari boy ve alıkoyabileceği miktar bilgileri şu şekildedir; sazan balığı, en az 40 santimetre ve en fazla 5 adet, turna balığı en az 40 santimetre ve en fazla 5 adet, yayın balığı en az 90 santimetre ve en fazla 1 adet, tatlı su kefali en az 20 santimetre ve 1 kilo doğal alabalık en az 25 santimetre ve en fazla 3 adet, gökkuşağı alabalığı en fazla 10 adettir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi, kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılabilmesi için vatandaşlarımızın 4/2 numaralı tebliğ ile belirlenen kurallara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır."