Akdeniz Belediyesi, personeline yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitim semineri düzenledi. Eğitimi veren uzmanlar, iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirlere ilişkin bilgi verdiler.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi tarafından personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi. Akdeniz Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin katıldığı seminerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Yaşar tarafından çalışanları koruma altına almak, çalışma ortamının risk analizi ve risklere karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgiler verildi. Slayt gösterimi eşliğinde verilen eğitim seminerinde konuşan Yaşar, kanunu kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın işçi çalıştıran her kurumu kapsadığını dile getirdi. İşverenlerin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kaydeden Yaşar, “Bu çerçevede işverenler mesleki risklerin önlenmesi, her türlü tedbirin alınması ve organizasyonun yapılması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayan işverenler, risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır, çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır" dedi.

İş kazalarının yüzde 88 gibi yüksek bir oranda insan hatasından kaynaklandığını vurgulayan Yaşar, “Bilgisizlik, uykusuzluk, tehlikeyi önemsememe, ihmal, tedbirsizlik, bakım yetersizliği, yorgunluk, işi ciddiye almama ve moral bozukluğu gibi nedenler, iş kazalarının başlıca faktörleri arasındadır. İnsan yaşamının söz konusu olduğu bu iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısı ile aynı zamanda yılda 500 milyon dolarlık bir ekonomik kayba yol açmaktadır. Bütün bu açılardan bakıldığında, basit ve düşük maliyetli önlemlerle bile pek çok hayat kurtarılabilmekte, sakatlıkların ve hastalıkların önüne geçilebilmektedir. Bunun için işverenin alacağı tedbirlerin yanı sıra çalışanların da işine yoğunlaşması, gördüğü aksaklıkları ve riskleri zaman kaybetmeksizin ilgillerine bildirmesi ve tedbir alması gerekmektedir” diye konuştu.

Eğitim programının, personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgilerini tazelediğini dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk, çalışanların sağlık ve güvenliğini önemsediklerini ifade etti. İş kazalarının yaşanmaması için personelin çalışma koşullarına azami ölçüde dikkat ettiklerini vurgulayan Türk, “Bu noktada bizlerin yanı sıra çalışma arkadaşlarımızın da gereken özeni gösterdiğine inanıyorum. Belediye hizmetleri genellikle sahada, büyük-küçük iş makineleri ve ekipmanla yürütülüyor. Gerekli tedbirler alındıktan sonra, çalışanlarımızın da dikkati ve özeni ile iş kazalarını asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz. Hiçbir iş, insan hayatından önemli değildir" ifadelerini kullandı.