"Bedelli askerlik" yapmayı düşünen vatandaşlar "bedelli askerlik ücretini" araştırıyor. Bedelli askerlik ve ücretine ilişkin detaylar haberimizde.

Bedelli askerlik ücretinin temmuz ayında uygulanacak olan memur zammıyla birlikte artması bekleniyor.Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti Temmuz memur zammı ile ne kadar artacak?

Sigaraya zam geliyor! Sigaraya zam geliyor!

Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında uygulanacak memur zammı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlayan kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu tarafından kabul edildi. Temmuz ayında uygulanacak olan memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin de artması bekleniyor. İşte, 2022 Bedelli askerlik ücretleri hakkında merak edilenler...

MEMUR ZAMMINDAN SONRA ÜCRET NETLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik yolunun açıldığını duyurmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti gündeme gelmişti. 2021 yılında 43 bin 151 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılı ilk 6 ayı için 55 bin 194 lira olmuştu. Yılda iki kez memur aylık katsayısı ile hesaplanan bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında uygulanacak memur zammının ardından artış gösterecek. 

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Kanundaki tanıma göre Yoklama kaçağı, yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanları ifade etmektedir.Yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş vatandaşlar, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

BAKAYA ASKERLİK NEDİR?

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' denmektedir. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinmektedir.

BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı. 2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılı ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında uygulanacak memur zammına bağlı olarak artış gösterecek.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklifle yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor.Buna göre, "askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

MEMUR ZAMMI SONRASI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için ödenecek tutara ek bedel alınacak. Ek bedel, 40.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin yıl olarak çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas yılın hesabında, 1 ila 365 gün bir yıl kabul edilecek. Yılı aşan günler müteakip yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

DÖVİZLE ASKERLİK

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025'e kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri halinde; önceden ödemiş oldukları tutar, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.Önceden ödediği döviz tutarı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.