Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı’daki Mehmet Akif Mahallesi Sağlık Ocağı’nın yenilenmesi için devreye girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı’daki Mehmet Akif Mahallesi Sağlık Ocağı’nın yenilenmesi için Ankara Valiliği ve Polatlı Kaymakamlığına yazı gönderdi. Başkan Yavaş, “Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olan Sağlık Ocağı için izin verilmesi ve yer gösterilmesi halinde yenisi belediyemizce yapılacaktır” dedi. 21.07.2020 tarihli Başkan Yavaş imzalı yazıda, “Yapılan değerlendirmede Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olan Polatlı ilçemizin, Mehmet Akif Mahallesi’nin ihtiyacı olan Sağlık Merkezi binasının adı geçen Bakanlıkça gerekli iznin verilmesi ve yer gösterilmesi halinde Belediyemizce yapılabileceği hususunu bilgilerinize arz/rica ederim” ifadeleri kullanıldı.