Lise tercihi yapacak gençlere meslek liselerinin avantajlarını hatırlatan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “İş bulamamaktan yakınan üniversite mezunları ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmazın çözüm noktası meslek liseleridir. Meslek liseleri gençleri uzman insana dönüştürerek iş hayatına atılmasını kolaylaştırır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS tercihleri 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. 8’inci sınıf mezunu öğrencilerin geleceklerini şekillendirecekleri, çok önemli bir kararın arifesinde olduklarını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, gençlerden ve ailelerinden meslek liselerinin sağlayacağı avantajları göz önüne alarak tercih yapmalarını istedi.

“Görevleri fabrikalara işçi yetiştirmek değildir”

Daha güçlü bir Türkiye’nin üreterek mümkün olacağını, sanayi sektörünün daha güçlü bir Türkiye yolunda lokomotif güç konumunda bulunduğunu belirten Başkan Bahar, “Meslek liselerinin görevi fabrikalara işçi yetiştirmek değildir. Meslek liseleri her ülkenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan teknik ve alanında uzman insanı yetiştirmekle mükelleftir. İşin tekniğine haiz bireyler olmadan üretim olmaz, üretimin olmadığı yerde güç ve refah da olmaz. Dolayısıyla meslek liseleri, stratejik açıdan ülkenin en önemli kurumlarından biridir. Konu, memleket meselesi olarak değil de kişisel olarak değerlendirildiğinde ise meslek liseleri, gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir köprüdür. İş bulamamaktan yakınan üniversite mezunları ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmazın çözüm noktası meslek liseleridir. Meslek liseleri ülkenin geleceğini güvence altına alır, meslek liseleri gençleri uzman insana dönüştürerek iş hayatına atılmasını kolaylaştırır” dedi.

Kamu-özel sektör iş birliği

Bu farkındalıklarla meslek liselerine verilen önemin her geçen gün artığını, müfredattan okulların fiziki yapılarına kadar birçok alanda iyileştirme yapılma gayretinde olunduğunu aktaran Bahar, “Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretinin yanı sıra gerek özel sektör gerekse sivil toplum ve kamu kuruluşları tarafından da mesleki eğitim alanında başarılı girişimlerde bulunulmuştur. Müfredatı, fiziki alanları ve teknik altyapısı günün ve geleceğin talep ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan teknik kolejlerin, gençlerimize ve geleceğimize sağlayacağı faydanın farkındayız ve bu alanda tüm Türkiye’ye örnek olacağına inandığımız projelerimiz mevcut. 5 yıllık meşakkatli bir mücadele sonucu tarafımıza devri gerçekleşen Bölgemizdeki meslek lisesini, teknik koleje dönüştürmek suretiyle önce gençlerimize, gençlerimiz nezdinde ülkemizin geleceğine fayda sağlamak için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katma değeri yüksek üretimin iyi eğitim almış özgüveni yüksek bireyler ile mümkün olacağının farkındalığı ile okulumuzun fiziki ve teknik alt yapısını güçlendirip evrensel standartlarda eğitim verecek bir yapı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Korkmayın ve odaklanın”

Yapacakları tercihlerin hayatlarının geri kalanını şekillendirecek kadar önemli olduğunu hatırlatan Bahar, gençlerden korkmamalarını, umutlu olmalarını ve çok çalışmalarını istedi. Başarıya ulaşmak için kişinin kendisini sürekli geliştirmek zorunda olduğunu hatırlatan Bahar, “Gençlerimizden ‘yaşam boyu eğitim’ mottosu ile hareket etmelerini ve kendilerini sürekli geliştirmelerini özellikle rica ediyorum. Gelecek, beklediğinizden ya da planladığınızdan çok daha çabuk gelecek. Mezuniyet ya da diploma ile eğitiminin sona erdiğini düşünenlere maalesef geleceğin dünyasında yer olmayacak. Genç dostum; lütfen hiçbir şeyden, özellikle de hata yapmaktan korkma, odaklan ve kendini sürekli geliştir” şeklinde konuştu.