Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08:00’da başlama kararının alındığı bildirildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında okulların başlama saatiyle ilgili olarak yapılan açıklamada “Tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalar Valiliğimize intikal etmiştir. Tekli saat uygulaması bu yıl da uygulanacağı için yaşanması muhtemel sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde İlimizde ikili eğitim-öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim-öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmış; bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlimizde ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08:00’da başlaması kararı alınmıştır. Tekli eğitim-öğretim yapan okullarda ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9.maddesi: "Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir." gereğince derse başlama saatinin kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarınca belirlenmesi gerekmektedir” görüşlerine yer verildi.