Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı!

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde Türk lirası olarak yeniden belirlenecek.

Son Dakika 13.09.2018, 08:53
339
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı!

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama  sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk  lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik  Yapılmasına Dair Karar", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili  Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul  alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul  kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu  sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize  endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha  önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış  bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak  taraflarca yeniden tespit edilecek.

Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği  belirtildi.

Yorumlar (0)