banner1620

banner1585

banner1526

banner1588

banner1496

banner1324

banner1581

29.10.2020, 08:50 33

SİYASETTE DAVA VE BEKA KAVRAMLARI.


Çok derine dalmadan ve felsefi tanımlamalar ile zaman kaybetmeden DAVA kavramına bir açıklık getirelim.
Cennet mekân OSMANGAZİ diyor ki: BİZİM DAVAMIZ KURU BİR CİHANGİRLİK DAVASİDEĞİL, İLAYI KELİMETULAH DAVASIDIR. Yani biz Allahlın dinini yeryüzüne yayma ve tebliğ etme davasının erleriyiz.
Osmanlıca üzerinden Türkçe ‘ye geçen Siyaset sözcüğü Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesi ile bağlantılıdır. Türk dilleri içerisinde yer alan ve -At- kökünden türemiş olan "Atkarma" (siyaset, idare) ve "Atkarmak" (siyaset yapmak, idare etmek, icra etmek, muvaffak olmak) sözcükleri de benzer anlamları karşılamaktadır.[2][3] Bu bağlamda "Siyaset" (ve "Atkarma") sözcüğü aslında atın idare edilmesi manasına gelmektedir. 
Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, "polise veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır.[5] Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Politika, toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. (Aristoteles)
Osmanlı geleneğinde siyaset bir yandan erdemli bir toplum oluşturmak için idare etme (yönetme) sanatı ile ilgiliyken diğer yandan devlete karşı suç işleyen kamu görevlilerini (ölümle) cezalandırarak kamu düzenini sağlamayı ifade ediyordu. 
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır. Arapça kökenli olan bu kavramın anlamı devlet, yönetme ve yönetim anlamlarına geliyor. Politika sözlükte: Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esasının bütünüdür. Mecaz anlamda ise: Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve bu yollarla işini yürütmek anlamına gelir.
Dava kavramı  dini inancını yaşamayı hayatını her safhasında dini sorumluluğunu düşünen sanlar için bu gaye onun aynı zamanda siyasetteki davasıdır. Bizde bu MUHAFAZAKÂRLIK İLE İFADE EDİLMYE YERİ DOLDURULMAYA ÇALIŞILIYOR. Âmâ Muhafazakârlık gerçek anlamda değil.
Muhafazakârlık daha ziyade sağ ideolojiye verilmiş bir sıfat diyebiliriz. Ülkemiz siyaset hayatına yerleşmiş olan kavramlardan yola çıkarsak milli ve manevi değerlere saygılı olan anlamım geliyor. Âmâ MLLİ GÖRÜŞ önce ahlak ve maneviyat, İslam Birliği diyerek daha ileri anlamda dine dayalı bir düşence tarzını siyasi hayatımıza sunmuş durumda.
Ülkücülük de manevi hassasiyetlerinden beslenen ve MİİLİ ve TÜRK İSLAM sentezli bir fikir olarak siyasi hayatımızda TANRI DAĞI KADAR TÜRK HIRA DAĞI KADAR MÜSLÜMAMAIZ sloganı ifadesini bulmuştu. Başbuğ ALPARSLAN TĞÜRKEŞ merhumun partileştirdiği bu fikrin bugün mirasçıları MHP, İYİ PARTİ VE BBP OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. Hangisi daha ülkücüdür ona davanın müntesipleri kararını versin.
Sayın Devlet bahçeli Davadan önce BEKA sorunu var dedi ve cumhur İttifakında yer aldı. Âmâ ülkücü camianın bir kısmı bunu ihanet olarak değerlendiriliyor. Milliyetçik ırkçılık boyutuna çekilmediği sürece her vatandaşımızın milliyetçi olabileceği bir olgudur Vatan, bayrak ve ülke her vatandaşımızın milli duygulara sahiplenmesi zaten milliyetçiliktir. Ve 
 Vatandaş olarak vazifemizdir.
Esas önemli olan bu kavramların istismar edilmemesi ve GÖRÜNTÜDE SADIK DEĞİL, ÖZDESADAKAT OLMALI. Karda var zararda yokum olmamalı. Şahsi ikbal ve çıkarlar hiç bir şartta ülke menfaatlerinin önüne çıkmamalı günü kurtarmaktan vazgeçmekle kendi hatalarımız ile yüzleşmek vatanımıza olan sadakatinde gereğidir. 


.


 

Yorumlar (1)
İhsan ARMAN 7 ay önce
Sayın Cemal bey yazınız için tşk.Mesaj niteliğindeki bu yazınızın bir yerlere ulaştığına inanıyorum.Elbette herkesin fikrine saygılı olmalıyız.Herkesin sahiplendiği doğruları bir başkalarının yanlışları olabilir.En önemlisi VATAN söz konusu olunca bir yerde buluşmaktır.Tşk ederim.