OMÜ'de hemşirelere şiddetin hukuksal boyutu anlatıldı

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması” dersine konuk olan Avukat Sevgi Çetin, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hukuki boyutu ile hemşirelerin görev ve sorumluluklarını anlattı.

Samsun 12.03.2021, 18:47
2131
OMÜ'de hemşirelere şiddetin hukuksal boyutu anlatıldı

OMÜ'de hemşirelere şiddetin hukuksal boyutu anlatıldı   Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması” dersine konuk olan Avukat Sevgi Çetin, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hukuki boyutu ile hemşirelerin görev ve sorumluluklarını anlattı.

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

“Vaktinde ve doğru tepkilerle hayat kurtarırsınız”
Moderatörlüğünü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın yaptığı etkinlikte Avukat Çetin, “Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Temel Hukuki Düzenlemeler ile Sağlık Çalışanlarının Görev ve Sorumlulukları” başlıklı sunum yaptı. Çetin sunumunda; hukuk ve sağlığın diğer disiplinlerden farklı olarak insan yaşamının her anına temas ettiğini, bu nedenle de şiddetin önlenmesinde ve şiddet durumunda hukukçuların ve sağlık çalışanlarının önemli görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek, “Sizler kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesinde çok önemli bir grupsunuz. Çünkü şiddetin en önemli ve ilk göze çarpan boyutu fiziksel şiddet ve fiziksel şiddet durumuyla ilk karşılaşacak olan siz hemşirelersiniz. Bu nedenle vaktinde ve doğru tepkiler verirseniz can kurtarırsınız” dedi.

“Hemşirelerin, hukuki olarak şiddeti bildirme zorunluluğu var”
Hemşirelerin öncelikle hukuki olarak şiddeti bildirme zorunluluğu bulunduğuna vurgu yapan Sevgi Çetin, hemşirelerin şiddet mağduru ya da şiddete uğradığını düşündükleri bir kadınla ya da bireyle karşılaştıklarında neler yapabileceklerine yönelik bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Avukat Sevgi Çetin sunumunun ardından, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının aile içi şiddetin hukuki boyutuna ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik hemşirelerin ne yapmaları gerektiğine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.
Yaklaşık 2 saat süren söyleşi Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın söyleşiye katılan Av. Sevgi Çetin ve öğrencilere yönelik teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Yorumlar (1)
.... 7 ay önce
Sağlık çalışanı stresli, hasta ve hasta yakını zaten stresli. İki stres bir şiddet doğuruyor. Taraflardan her hangi birini cezalandırmak çözüm olmuyor. Hastanelerde her iki tarafa psikolojik destek verecek birimler olmalıdır. İki taraf da sonuçta insan, etten kemikten. Her iki tarafın empati ile birbirlerine yaklaşması gerekiyor.