banner1518

banner1577

banner1526

banner1588

banner1496

banner1324

banner1581

Samsun'da santrale itiraza çifte ret - Samsun Haber

Samsun Bölge İdare Mahkemesi,  Çarşamba’ya yapılmak istenen biyokütle enerji santrali için 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına Samsun Valiliği'nin yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, Oltan Köleoğlu'nun itirazının ise incelenmeksizin reddine karar verdi

Samsun Haber 10.12.2019, 21:44
1390
Samsun'da santrale itiraza çifte ret - Samsun Haber

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, Oltan Köleoğlu Enerji Şirketi (OKE) tarafından Çarşamba’ya yapılmak istenen biyokütle enerji santrali (BES) için yürütmeyi durdurma kararı veren Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz eden Samsun Valiliği'nin başvurusunu karara bağladı. 

MAHKEMENİN KARARI YASAYA UYGUN
Samsun Valiliği'nin yaptığı itiraza ilişkin kararını açıklayan Samsun Bölge İdare Mahkemesi, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre mahkemenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığına hükmetti.

KÖLEOĞLU’NUN İTİRAZI İNCELENMEDİ
Samsun Bölge İdare Mahkemesi ayrıca davaya müdahil olma talebinde bulunan ve bu talebi halen Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde karara bağlanmamış olan Oltan Köleoğlu Enerji'nin itirazına ilişkin kararını da açıkladı. Üst mahkeme, söz konusu müdahillik talebiyle ilgili başvurunun henüz karara bağlanmadığının anlaşıldığını belirterek, bu nedenle itirazın incelenmesine de hukuken olanak olmadığını karara bağladı. Üst mahkeme bu nedenlerle Oltan Köleoğlu'nun itirazının incelenmeksizin reddine, Samsun Valiliği'nin itirazının da reddine karar verdi.

'HUKUKA AYKIRI' DEMİŞTİ
Samsun 3. İdare Mahkemesi, Samsun Valiliği bünyesindeki İl Toprak Koruma Kurulu'nun santralin yapılacağı arazinin tarım dışı amaçlı kullanılabileceğine ilişkin kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı almış, Çarşamba Ovası’nın birinci derece tarım arazisi olduğuna dikkat çekmişti. Mahkeme,  santral depolama alanının tarımsal amaçlı yapı olarak değerlendirilemeyeceğine karar verirken, firmanın başka bir yerde alternatif alan aramadığı tespitine de yer vererek, bu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmişti. Mahkeme bu nedenle İl Toprak Koruma Kurulu kararı hakkında  “hukuka aykırı” işlem tanımı yaparken, Çarşamba Ovası’na santralin yapımının telafisi imkansız sonuçlar doğuracağına” vurgu yapmıştı.

Gülsüm ATİK

Yorumlar (0)