Başkan Demir duyurdu! Büyükşehir'e 134 personel alınacak - Samsun Haber

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyede çalıştırılmak üzere KPSS ile 134 personel alacaklarını duyurdu. Başvurular 30 Mart'ta başlayacak

Samsun Haber 08.03.2020, 11:31 08.03.2020, 11:45
1659
Başkan Demir duyurdu! Büyükşehir'e 134 personel alınacak - Samsun Haber

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mühendis, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, İmam, Bilgisayar İşletmeni, Tahsildar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyeni Veteriner Hekim, Hemşire, Sanat Tarihçisi, İstatistikçi, Grafiker, Şehir Plancısı, Mimar, Tekniker kadrolarına KPSS ile 134 memur alımı yapılacağını duyurdu.

BAŞVURULAR 30 MART'TA BAŞLIYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine yapılacak başvurular 30 Mart 2020 günü başlayacak, 10 Nisan'a kadar yapılacak. 

Adaylar belgeleriyle birlikte başvurularını; www.samsun.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na yapacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
- Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
- İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 30.03.2020 tarihinden 10.04.2020 Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılacak. Başvuru sırasında; Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden temin edilecektir:
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
j) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,
Adaylar başvuru belgelerini; - Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine, - Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yorumlar (0)