25.06.2020, 10:11 23

KURTULUŞ ÇARESİ

Roger genç kadını arkadaşları ile tanıştırdı. Ona birçok mücevherler hediye etti. Her yerde, her zaman beraber görünüyorlardı. Yakında evlenecekleri söyleniyordu. Roger çok mesuttu. Aynı zamanda hem sevap işlediğine, hem de saadete kavuşacağına inanıyordu.

 Fakat aşkı birdenbire sönüverdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki de sevgilisiyle konuşucak şey bulamıyordu.. Çünkü kadın hiç bir mevzuda konuşamadı. Belki de o mahzun bakışlardan bıkmıştı. Velhasıl günün birinde gözleri açıldı; eski Roger oldu. Ruth Barlow'un kendisiyle kendisiyle evlenmeyi aklına koyduğunu anladı ve kendi kendine; ''Beni onunla evlenmeye hiç kimse ve hiçbir şey mecbur edemez'' dedi.

 Fakat bu düşünceleri bir asır olarak kaldı. Ruth Barlow'a karşı hislerinin değiştiğini belli edecek küçük bir harekette bulunmuyor, bir şey söylemiyordu. Her zamanki gibi bütün arzularını derhal yerine getiriyor, onu lüks lokantalara tiyatrolara götürüyor, ona çiçek göderiyor ve çok nazik davranıyordu. İstedikleri gibi bir ev bulur bulmaz evlenmeyi düşünüyordu. Çünkü Roger bir odada, Ruthde bir pansiyonda oturuyordu. Kendilerine ev aramaya başladılar. Komisyoncular Roger'e ev albümleri gönderiyorlardı. Ruth'le bir çok ev dolaştılar. İstedikleri gibi bir yer bulmak çok zordu. Roger bir kaç komisyoncuya daha başvurdu. Ev ev geziyor, her evi bodrum katından tavan arasına kadar gözden geçiriyorlardı. Bazıları çok büyük, bazıları çok küçük, bazıları şehirden uzak, bazıları gürültülü caddelere çok yakın, bazılarıda çok pahalıydı. Bazıları çok tamirata lüzum gösteriyor, bazıları fazla güneş görüyordu. Roger her evde, içinde oturulmasını imkansız kılıcak kusurlar buluyordu. Tabii ona ev beğendirmek  güçtü. Sevili Ruth'ünden alelade bir evde oturmak gibi bir fedekarlık isteyemezdi. Onun için her bakımdan mükemmel bir ev istediğini söylüyordu.

 Ev aramak yorucu ve çok sıkıcı bir işti. Ruth yavaş yavaş bundan bıkmaya başladı. Roger biraz daha sabretmesi için yalvarıyordu. Herhadlde bir yerde istedikleri gibi bir ev mevcuttu. Onu bulmak sadece bir sabır işiydi. Yüzlerce ev daha gördüler. Binlerce basamak tırmandılar, sayısız mutfağı gözden geçirdiler. Ruth bitkin bir hale gelmişti. Sabrı tükeniyordu. Nihayet:

-Yakında bir ev bulamazsan, başımın çaresine bakacağım. Böyle giderse hiç evlenmeyeceğiz, dedi.

 Roger:

-Öyle söyleme sevgilim, dedi. Biraz sabret ne olursun? Bak komisyonculardan yeni ev adresleri geldi. Altmış kadar adres var. 

 Yine aramaya başladılar. Tam iki sene ev aradılar. İnsan tahammülünün bir haddi vardır. Mrs. barlow bir melek gibi sabrı tükendi. Roger'e:

-Sen benimle evlenmek istiyor musun?  İstemiyor musun? diye sordu.

 Roger:

Tabi istiyorum, dedi. Ev bulur bulmaz evleneceğiz. Aklıma gelmişken söyleyeyim, geçenlerde söylediler, bir ev varmış...

-Ben ev aramaktan bıktım...

-Zavallı yavrucuğum, hakikaten de yorgun  görünüyorsun.

 Ruth Barlow yatağa düştü. Roger'i görmek istemiyordu. Roger ancak telefonla hatrını sorabiliyor ve çiçek gönderiyordu. Her zamankinden daha nazik ve mültefitti. Her gün ona telefonla bir ev daha bulduğunu söylüyordu. Böylece bir hafta geçti. Nihayet şu mektubu aldı.

''Roger 

 Beni hakikaten sevdiğini zannetmiyorum. Beni hayatta koruyabilecek bir erkek buldum. onunla bugün evleniyorum. 

 Roger şu cevabı gönderdi.

''Ruh 

 Verdiğin haber bana bir darbe indirdi. Bu yara asla kapanmayacak. Fakat her şeyden evvel senin saadetin mevzu bahis. İlişkin olarak sana bir kaç ev albümü daha gönderiyorum. Sabahki postayla geldi. Aralarında istediğin gibi bir ev bulacağına eminin.

Roger.''

Yorumlar (0)