Bunu yapan yandı! Cezası 2,5 milyon TL!

TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle LPG kaçakçılığı yapanlara verilecek cezanın alt sınırı 1 milyon 250 bin lira, üst sınırı 2,5 milyon liraya çıkıyor.

GÜNCEL 20.12.2018, 09:14
49
Bunu yapan yandı! Cezası 2,5 milyon TL!

LPG piyasasındaki usulsüzlüklere ciddi idari para cezaları getiriliyor. LPG kaçakçılığı yapanlara verilecek cezanın alt limiti 1 milyon 250 bin lira, üst limiti 2,5 milyon lira olarak öngörüldü. Mevcut durumda 850 bin lira olarak uygulanıyor.Akaryakıt kaçakçısının cezasının alt limiti 1.5 milyon lira, üst limiti 3 milyon lira olarak yükseltiliyor.

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesi’nin 2016 nisan ayındaki karara uygun düzenleme de yapılıyor. Teklifte, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisansların tabi olacağı usuller yeniden düzenlenirken, dağıtıcı lisans sahiplerine verilen geniş yetkilerin yıllar itibariyle dağıtıcı lisans sahibi sayısındaki artışları sonucu petrol piyasasında rekabeti bozucu etkisinin olduğuna dikkat çekiliyor.

EPDK BAYİ SAYISINI DÜZENLEYECEK

Dağıtıcı sayısındaki artış sonucu özellikle ÖTV ve KDV usulsüzlüğü yapan şirketlerin vergi zayiine neden olduğu vurgulanan teklifte, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yetkileri daha da genişletiliyor. Bu kapsamda dağıtıcı lisansları için bayilik teşkilatı, depolama kapasitesi gibi konularda düzenleme yapılarak, ‘bayi sayısı, depolama kapasitesi konularında sayısal büyüklükte sınırlama yapılamaz’ ibaresi kanun metninden çıkarılıyor. EPDK’nın, lisans sahiplerinden mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere Kurulca belirlenecek konularda teminat mektubu talep etmesi, teminat mektubu alınacak lisans türlerinin, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği yeniden düzenlenmesi getiriliyor.

AYKIRILIĞA ÖNCE UYARI

Düzenleme ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında kusur derecesi dikkate alınarak nitelikli fiiller daha ağır cezaya muhatap olacak şekilde fiili işleyenlerin ekonomik kazançları ile orantılı nispi para cezası getiriliyor. Niteliği itibariyle düzelme imkanı olan fiiller, imkanı olmayan fiiller ve akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller şeklinde sınıflandırma getiriliyor. Yine kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibariyle düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için de soruşturma açma veya idari para cezası uygulamadan önce ihbar müessesesi getiriliyor. İhtara rağmen mevzuata aykırı durumunu gidermeyene geçici durdurma, devamında para cezası getiriliyor.

Yorumlar (0)