O Vakıflara müjde! 40 yıl bedava olacak...

Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflar, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek ve kullanma izni verilebilecek

Son Dakika 21.07.2017, 11:20
210
O Vakıflara müjde! 40 yıl bedava olacak...

Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti  bulunan vakıflar, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları 49  yıl süreyle bedelsiz kullanabilecek.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve  Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik,  Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan  öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve spor  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken  belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak  üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar  üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi, devletin hüküm ve  tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni  verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

SON 1 YIL FİİLEN VE KESİNTİSİZ EĞİTİM FAALİYETİ SUNMALI

Vakıfların eğitim faaliyetinde bu olanaktan yararlanabilmesi için  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınması, vakıf senedinde, vakfın faaliyet  unsurları arasında eğitim faaliyetlerinin bulunması, eğitim faaliyetleri için  talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesislerdeki fiili öğrenci  sayısının (yüzde 3 zorunlu okutulacak öğrenci oranı dahil) en az yüzde 10'unun  bedelsiz, yüzde 10'unun ise yüzde 50 indirimli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere  ayrılması, eğitimin daha nitelikli sunulmasına yönelik ilgisine göre Milli Eğitim  Bakanlığının veya Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görüşlerini de içeren plan  ve proje hazırlanması, son 1 yıl fiilen ve kesintisiz eğitim faaliyetini sunuyor  olması şartları taşıması gerekiyor.

Öğrenci yurdu için başvuruda ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti  tanınması, vakıf senedinde, vakfın faaliyet unsurları arasında öğrenci yurdu  faaliyetlerinin bulunması, ülke genelinde en az 5 ilde özel öğrenci yurdu  faaliyetinde bulunulması, öğrenci barınma faaliyetlerinin daha nitelikli  sunulmasına yönelik ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığının veya Diyanet İşleri  Başkanlığının uygun görüşlerini de içeren plan ve proje hazırlanması, ülke  genelindeki yurtlarının toplamda en az bin kurum kontenjanına sahip olması, son 1  yıl fiilen ve kesintisiz öğrenci yurt hizmetini sunuyor olması, yurt faaliyetleri  için talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesislerdeki fiili  öğrenci sayısının en az yüzde 10'unun bedelsiz, yüzde 10'unun ise indirimli  (yüzde 50) olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılması, mevcut barınma  faaliyetlerinin yanında öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif ve  benzeri faaliyetlerin iyileştirilmesine imkan sağlıyor olması şartları aranacak.

HASILAT PAYI DA ALINMAYACAK

Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazların  irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi ilan yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

Yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine  irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek vakfa/vakıflara Hazine  Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde ön  izin verilecek.

Ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni bedelsiz olacak. Bunlardan  hasılat payı da alınmayacak.

İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan  söz konusu vakıflar ile bu vakıfların kurduğu veya ortağı olduğu iktisadi işletme  ve şirketleri tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere  yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve  benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak. Gelirler ayrı bir hesapta  takip edilecek ve kullanılamayan gelirler aynı şekilde sonraki yıllarda  değerlendirilecek.

DEVİR YASAĞI

İrtifak hakkı ve kullanma izni üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede  öngörülen amaç dışında kullanıldığının tespiti halinde 10 günlük süre içerisinde  aykırılıkların giderilmemesi halinde sözleşme feshedilecek.

Yurt ve eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen taşınmazların üzerindeki  binalara ait kapalı alanların yüzde 20'lik kısmını geçmeyecek şekilde  ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ticari nitelikli ünitelerin açılmasına  izin verilebilecek.

Daha önce lehlerine bedelli olarak ön izin, kullanma izni ve irtifak  hakkı tesis edilen vakıfların sunulan olanaklardan yararlanabilmeleri için 27  Ocak 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor.

Mevcut eğitim ve yurt faaliyetlerinde bulunulan taşınmazlarla ilgili  belirtilen koşulların taşınması, talebin uygun görülmesi halinde 49 yıl süreli  bedelsiz irtifak hakkına/kullanma iznine olanak verilebilecek.

Kaynak.Milliyet

Yorumlar (0)