Bedelli Askerlikte O Yasa Mecliste!

Yurt dışındakilere bedelli askerlik indirimi...

Son Dakika 23.12.2015, 08:17
371
Bedelli Askerlikte O Yasa Mecliste!

 Başbakanlık, askeri öğrenciler ile er ve erbaşların harçlıklarının yükseltilmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan alınan askerlik bedelinin düşürülmesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımının başlaması hususlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun tasarısını TBMM Başkanlığı'na gönderdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun imzasını taşıyan Askerlik Kanunu ve Bazı Kanın ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na gönderildi. 64. Hükümet programında ve 2016 yılı eylem planında yer verilen hususlardan genel olarak üç aylık dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen kanunların hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri içeren tasarının gerekçesinde, “Askeri öğrenciler ile er ve erbaşların harçlıklarının yükseltilmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan alınan askerlik bedelinin düşürülmesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımının başlaması hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Tasarı ile ayrıca mevzuatta yer alan ve 31.12.2015 tarihinde sona eren bazı uygulamaların sürelerinin uzatılmasına, sözleşmeli erbaş ve erlerin maaşlarının diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi memur maaş katsayıları ile hesaplanmasına, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmesine ve kamu payı yüzde 50’den az olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Sayıştay’ca denetleme esaslarının belirlenmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tasarının ikinci maddesinde dövizli askerlikten faydalanmak isteyenler için şu düzenleme yapılıyor:

“1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 53. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan, ek 10. maddede belirtilen şartları taşıyanlar, bin euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödemiş olmak kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Bunların fazladan yapmış oldukları ödeme tutarları iade edilmez.”

Tasarıda, er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve halen uygulanmakta olan gösterge rakamlarının yüzde 100 oranında artırılması amaçlanırken, Kıbrıs’a gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun kapsamında yer alan er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve halen uygulanmakta olan gösterge rakamlarının yüzde 100 oranında artırılması amaçlanıyor.

Tasarı ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 3. maddesinde bulunan tanımlar gözden geçirilerek ifadelerin güncellenmesi, 5490 sayılı Kanun'a biyolojik veri tanımı eklenmesi, aile kütüklerinde yer alacak bilgilere biyometrik veri ilave edilmesi ve bu verilerin sadece elektronik ortamda tutulması öngörülüyor. Ayrıca, “nüfus cüzdanı” ibaresi kaldırılarak, “kimlik kartı” ibaresi getiriliyor. Tasarıda, kimlik kartının vatandaşlara ait nüfus bilgilerinin kartın üzerindeki yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından yeniden üretilmesini ya da bilgilerin değiştirilmesini imkansız hale getirecek şekilde tasarlanması, temini, basımı, dağıtımı ve teslim yöntemi, üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemin belirlenmesi düzenleniyor.

Tasarının 25. maddesince 12 bin 500 öğretmen kadrosunun ihdas edilmesi öngörülüyor.Yorumlar (0)