44 Yıldır yürüllükte! Değişiyor...

TBMM Genel Kurulu, 44 yıldır yürürlükte olan Meclis İçtüzüğü'nün 15. değişikliği için bugün mesaiye başlayacak. AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı teklif, Meclis çalışmalarında önemli yenilikler getiriyor.

Son Dakika 24.07.2017, 13:39
116
44 Yıldır yürüllükte! Değişiyor...

Teklife göre, birleşimi yöneten TBMM  Başkanı ya da başkanvekillerinin, frak giyme zorunluluğu kalkacak. Danışma Kurulu  önerileri üzerinde görüşme yapılmayacak.TBMM'ye silahlı giren, Genel Kurula  döviz, pankart getiren milletvekilleri, kınama cezası alacak.

Türkiye  Cumhuriyeti'nin, anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan  milletvekili, Meclisten geçici çıkarılacak.Kınama cezasına çarptırılan  milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak  çıkarılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

TBMM Genel Kurulu, 44 yıldır yürürlükte  olan Meclis İçtüzüğü'nün 15. değişikliği için bugün mesaiye başlayacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı ve Meclis Anayasa Komisyonunda  uzun süren bir mesainin ardından son şeklini alan İçtüzük değişiklik teklifi,  Meclis çalışmalarında önemli yenilikler getiriyor.

Mecliste çalışma kurallarını belirleyen, "Meclisin anayasası" olarak  da ifade edilen, 186 maddelik TBMM İçtüzüğü, 5 Mart 1973'te kabul edilmişti.  Bugüne kadar içtüzüğün 111 maddesi değiştirildi, 1 maddesi metinden çıkartıldı;  24 yeni madde metne eklendi.

TBMM İçtüzüğü'nün değiştirilmesi için 23 ve 24. yasama dönemlerinde  iki ayrı çalışma yürütüldü. 23. Dönem'deki komisyon, 4 ay süren bir çalışma  yaparak uzlaşılan taslak metni 18 Şubat 2009'ta kamuoyu ile paylaştı. 24.  Dönemdeki komisyonun, 13 ay süren bir çalışması sonuç vermedi; teklifin TBMM  Genel Kurulunda görüşmelerinde, yumruklaşmaya varan kavgalar çıktı, CHP  milletvekilleri, Genel Kurul kürsüsünü işgal etti.

AK PARTİ VE MHP'NİN ORTAK TEKLİFİ

TBMM Anayasa Komisyonunda, 6 günde, toplam 63 saatlik görüşmelerin  ardından kabul edilen ve 18 maddeden oluşan Ak Parti ve MHP'nin değişiklik  teklifinin görüşmeleri bugün Genel Kurulda başlayacak.

Teklifle, konuşma sürelerinde azaltmaya gidilerek, daha hızlı, verimli  bir çalışma sağlanması amaçlanıyor.

Teklife göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin  sonuçlarının YSK'ca ilanını takip eden 3. gün, saat 14.00'te çağrısız  toplanacak.

Ant içmek istemeyen milletvekilleri, milletvekili sıfatından  kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmayacak.

Grup önerileri üzerinde, öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5  dakikayı geçmemek üzere söz alacak. Diğer gruplardan birer milletvekiline de  isterlerse 3'er dakika söz verilecek.

Doğrudan gündeme alma önerisinin üzerine komisyon, hükümet ve teklif  sahibi 5'er dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek.

Bu istemler, her hafta salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir  milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme  alınacak. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla  istemde bulunamayacak.

TBMM Genel Kurulu, salı günleri 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe  günleri 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin, frak giyme  zorunluluğu kalkacak.

Milletvekilleri, Genel Kurulda tasarı ve tekliflerin maddeleri ile  verilen önergeler üzerinde yoklama isteminde bulunamayacak. En az 20  milletvekili, tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve  tümünün oylanmasında, işaretle oylamaya geçilirken yoklama isteyebilecek.

Oturumu yöneten Başkan ve Divan üyeleri toplantı yeter sayısına dahil  edilecek.

Bir milletvekili veya bakana, geçen birleşim tutanağında yer alan bir  beyanın düzeltilmesi hakkında 5 dakikayı geçmemek üzere tanınan söz hakkı  kaldırılacak, beyan düzeltilme istemi, Meclis Başkanlığına yazılı olarak  verilecek.

Usul tartışmalarında, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye tanınan  10'ar dakikalık söz hakkı, 3'er dakikaya indirilecek.

Milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine  ilişkin oturumun başında yaptığı itirazı, bundan sonra yazılı olarak Meclis  Başkanlığına iletecek.

TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması  önergelerinin özetleri okunmayacak.

Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna veya gizli oya  başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 20  milletvekilinin yazılı istemine bağlı olacak.

TBMM'ye silahla giren ve Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu  bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri,  kınama alacak.

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM'ye, TBMM Başkanına,  Başkanlık Divanına, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk  milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk 4 maddesinde çerçevesi  çizilen anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve  milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı  tanımlamalar yapan milletvekili hakkında,  Meclisten geçici çıkarma cezası  uygulanacak.

Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı  olarak giren milletvekilleri de Meclisten geçici çıkarılacak.

Geçici olarak Meclisten çıkarılan milletvekili, izin alıp kürsüden af  dilerse, izleyen birleşimden itibaren Meclise girebilecek.

Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve  yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan  milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

Kaynak.Milliyet

Kaynak: AA
Yorumlar (0)