O üniversitelerden karar çıktı! Eğitim yüz yüze mi olacak?

Üniversitelerde bahar dönemi kararları alınmaya başladı. 8 üniversiteden bahar dönemi eğitim şekli hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1 üniversite yüz yüze eğitim hakkında olumlu açıklama yaptı.

EĞİTİM 13.02.2021, 20:56
419
O üniversitelerden karar çıktı! Eğitim yüz yüze mi olacak?

O üniversitelerden karar çıktı! Eğitim yüz yüze mi olacak? Üniversitelerde bahar dönemi kararları alınmaya başladı. 8 üniversiteden bahar dönemi eğitim şekli hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1 üniversite yüz yüze eğitim hakkında olumlu açıklama yaptı.

Üniversitelerden hibrit eğitim kararı

Üniversitelerde 2. dönem başlıyor. 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak bahar dönemi için geri sayımda sona gelinirken öğrenciler, üniversitelerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi eğitim yapacağını araştırmaya başladı. Ancak üniversiteler Hibrit eğitim modeline geçme kararı aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hibrit Eğitim & Uzaktan Eğitim:

03.02.2021 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait eğitim planlamasına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.  Alınan kararlar sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ile sınırlıdır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz birimlerinde eğitimin; yarıyıl başlangıcından 31 Mart 2021 tarihine kadar, aşağıda ayrıntıları verilen bazı birimlerde uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile online (çevrimiçi), bazı birimlerde ise hibrid (karma)  seyreltilmiş küçük gruplar halinde yüz yüze, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların seyreltilmiş küçük gruplar halinde kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze,

Pandemi koşullarının elvermesi durumunda; 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarıyıl sonuna kadar tüm birimlerde yine sosyal mesafe kuralları dahilinde hibrid (karma) eğitime geçilerek öğrencilerden tüm dersler için alınacak tercih sonuçlarına göre yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitimi tercih etmeyen öğrencilerin ise senkron  online (çevrimiçi), tamamen uygulamaya dayalı aşağıda belirtilen birimlerdeki sınıflarda öğrenim görecek öğrencilerin Bahar yarıyılı süresince yüz yüze seyreltilmiş küçük gruplar halinde olacak şekilde planlanmasına karar verilmiştir.

1.  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim, yarıyıl başlangıcından 31 Mart 2021 tarihine kadar

a)  Lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) tüm enstitülerde eğitim hibrid (karma),

b)  Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat (Fen Bölümleri) ve Eğitim (Güzel Sanatlar Bölümü) Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında eğitim hibrid (karma),

c)  Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, İnegöl İşletme, Fen-Edebiyat (Sosyal Bölümleri) ile Eğitim (Güzel Sanatlar Bölümü dışındaki bölümler) Fakültelerinde eğitim online (çevrimiçi),

ç)  Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim online (çevrimiçi),

d) Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Sağlık hizmetleri, Harmancık Meslek Yüksekokullarında eğitim hibrid (karma) diğer meslek yüksekokullarında ise online (çevrimiçi) olarak eğitim yapılacaktır.

2.  Tıp (4.,5. Ve 6.sınıflar), Diş Hekimliği, Veteriner (5.sınıf), Sağlık Bilimleri (4.sınıf) Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda  (2.sınıf) uygulamaya dayalı eğitim tüm yarıyıl boyunca yüz yüze seyreltilmiş küçük gruplar birimlerin Yönetim Kurulları tarafından planlanarak duyurulacaktır.

3. 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarıyıl sonuna kadar pandemi koşullarının elvermesi durumunda, sosyal mesafe kuralları dahilinde tüm birimlerde hibrid (karma) eğitime geçilerek sınıf kapasitesinin en fazla % 20 si kadar öğrenci ile yüz yüze eğitim yapılacak, diğer öğrenciler ise online (çevrimiçi) olarak eğitime devam edeceklerdir.

4.  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları esnasında öğrencilerden tüm dersler için 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarıyıl sonuna kadar yüz yüze eğitim almak isteyip istemedikleri ile ilgili tercihleri alınacaktır.

5. Hibrid (karma) uygulamada yüz yüze eğitim alacak öğrencilerin dışındaki öğrenciler senkron olarak derslerini ders saatinde takip edeceklerdir. Dersler bulut sistemine yüklenerek asenkron olarak ta izlenebilecektir.

6. Tüm sınavlar online yapılacak, bireysel vb dersler ise yüz yüze yapılabilecektir.

7.  Hibrid (karma) olarak eğitim-öğretim yapacak birimlerimizde sınıf kapasitesinin % 20 sinden az veya çok fazla öğrenci tercihi olması halinde düzenleme Enstitü/Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokul yönetimleri tarafından yapılacak ve ayrıntılı bir şekilde kendi web sayfaları üzerinden duyurulacaktır.

8. Yüz yüze (hibrid) eğitim yapılacak olan sınıflarda diz üstü veya masa üstü bilgisayar (kameralı, mikrofon, internet bağlantısı), gerekli alanlarda grafik tablet kullanılabilecektir.

9. Öğrenci toplulukları her türlü toplantı, seminer vb çalışmalarını online (çevrimiçi) yapabilecektir

Adıyaman Üniversitesi: Hibrit Eğitim & Uzaktan Eğitim

Adıyaman Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi kararı aldı.
Kararın, ulusal ve bölgesel pandemi şartları göz önünde bulundurulup, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi doğrultusunda alındığı bildirildi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, arzu edilen yüz yüze eğitim modeline devam edememenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, “Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılının planlanması ile ilgili konu görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra; ulusal ve bölgesel pandemi şartları göz önünde bulundurularak hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlıkları göz önünde bulundurularak eğitimlerin online şekilde devam etmesine karar verdik. Öğrencilerimize yüz yüze eğitim vermeyi bizler de çok istiyoruz, fakat içerisinde bulunduğumuz sağlık koşulları buna müsaade etmedi. Sağlık Bakanlığımızın başarıyla yürütmüş olduğu aşılama çalışmalarının belli bir seviyeye ulaşması ile birlikte hayalini kurduğumuz yüz yüze eğitimin yeniden başlaması en büyük temennimiz... Uzaktan eğitim noktasında ülkemizin en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Herhangi bir altyapı sorunu yaşamadan eğitim-öğretime devam ediyoruz. Sevgili öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu kararın öğrencilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi: Yüz yüze eğitim

Konya Selçuk Üniversitesi: Hibrit Eğitim & Uzaktan Eğitim 

Üniversitemizde 2020-2021 güz yarıyılı, Uzaktan Eğitim Modeli ile yürütülmüştür. Uzaktan Eğitim Modelinde dersler, dersin Öğretim Elemanının tercihi doğrultusunda senkron (çevrimiçi/online) veya asenkron (eş zamansız/kayıttan) olarak işlenmiştir. Sağlık Bilimleri ile ilgili birimlerde ise teorik dersler uzaktan verilmiş olup uygulamalı dersler yüz yüze yapılmıştır.

2020-2021 bahar yarıyılına yönelik planlama dâhilinde Selçuk Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren 52 birime Ocak ayı içerisinde bir yazı gönderilmiş ve bahar yarıyılında ders verecek Öğretim Elemanlarının Hibrit Eğitime geçiş ile ilgili görüşleri alınmıştır. Birimlerden gelen dönüşlere göre %17 civarında Hibrit Eğitim yapılması yönünde talep olduğu görülmüştür. Bu durumda Selçuk Üniversitesi Kampüsünde %10 civarında bir öğrenci hareketliliği olacağı tahmin edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında ve Rektörlüğün aldığı karar doğrultusunda, Selçuk Üniversitesi genelinde dersler hem Uzaktan Eğitim hem de Hibrit Eğitim Modeli ile yürütülecektir. Her iki model için de devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uzaktan Eğitim Modeli, Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerinden Meet ve Teams Sanal Sınıf Uygulaması ile Öğretim Elemanının tercihi doğrultusunda senkron (çevrimiçi/online)  veya asenkron (eş zamansız/kayıttan) olarak işlenecektir.

Senkron (çevrimiçi/online) dersler, ders programında belirlenen gün ve saatte yapılacaktır. Öğrenciler, dersin Öğretim Elemanı tarafından Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerinde bulunan ilgili ders içerisinde paylaşılacak sanal sınıf toplantı linkini kullanarak senkron (çevrimiçi/online) derslerine giriş yapabileceklerdir. Senkron (çevrimiçi/online) ders kayıtları, derse katılamayan ve tekrar izlemek isteyen öğrenciler için Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerindeki ilgili ders içerisinde ayrıca paylaşılacaktır. Öğrenciler bu kayıtlara diledikleri zaman erişebilecektir.
Asenkron (eş zamansız/kayıttan) dersler, haftalık olarak Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerindeki ilgili ders içerisinde, Öğretim Elemanı tarafından paylaşılacaktır. Öğrenciler bu kayıtlara diledikleri zaman erişebilecektir.
Hibrit Eğitim Modeli, dersini bu model ile işlemeyi talep eden Öğretim Elemanları ile bu derslerden sorumlu olan ve rıza metnini onaylamış öğrencilerin maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin ön planda olacağı sınıf ortamında ders yapabilmelerine olanak tanıyacaktır.

Hibrit Eğitim Modeli ile yürütüleceği belirtilen derslere katılmak isteyen öğrenciler, ders programlarında belirtilen gün ve saatlerde sınıf ortamında hazır bulunacaklardır.
Birimler bünyesinde kamera ve mikrofon donanımına sahip derslikler hazırlanacaktır. Bu sayede, sınıf ortamına gelemeyen, gelmeyi tercih etmeyen öğrenciler, dersin Öğretim Elemanı tarafından Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerinde bulunan ilgili ders içerisinde paylaşılacak sanal sınıf toplantı linki ile senkron (çevrimiçi/online) olarak sınıf ortamında yapılan derse katılabileceklerdir. Ders kayıtları, derse katılamayan ve tekrar izlemek isteyen öğrenciler için Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerindeki ilgili ders içerisinde ayrıca paylaşılacaktır. Öğrenciler bu kayıtlara diledikleri zaman erişebilecektir.
Üniversitemiz bünyesinde Hibrit Eğitim Modeli ile işlenecek derslerin bilgileri ve ders programları, birimlerin web sayfalarında paylaşılacaktır.

Düzce Üniversitesi: Hibrit Eğitim

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Hibrit Eğitim

Munzur Üniversitesi: Hibrit Eğitim

Üniversitemiz Senatosunun 09 Şubat 2021 tarihli toplantısında:

Yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında 2020-2021 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılının ilk 6 haftasında uzaktan eğitim yapılması, son 8 haftada ise yüz yüze eğitim yapılması planlanmıştır. Yüz yüze eğitim ile ilgili karar ise eğitim-öğretimin 4 üncü haftasında pandeminin seyrine göre yeninden değerlendirilecektir. Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Anadolu Üniversitesi

Yorumlar (0)