CAMİLERİN GENÇLİK BULUŞMALARINDAKİ ROLÜ


15.k görüntülenme

Camiler, İslam’ın başlangıcından günümüze en önemli mekanlardır. Yerleşim alanlarının merkezidir. Köylerin, mahallelerin ve şehirlerin kalbidir. Hiçbir statü  ayrımı olmadan çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla her yaştan insanı bir araya getirir. Farklılıkları ortadan kaldırarak dayanışmayı, yardımlaşmayı temin eder. Eğitir, öğretir, manevi hayatımıza örnekler sunar. Sadece Allah rızası gözetilerek ibadet edilmek üzere bir araya gelinir. Aynı hedef doğrultusunda toplanma bakımından en önemli mekânlardır. Camiler ibadet, dua, zikir yanında birçok fonksiyona sahiptir. Eğitim öğretim faaliyetleri, toplumsal kimliğin oluşmasına katkıları, cenaze, bayramlaşma, mevlid, nikâh v.b sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bunlar arasında sayılabilir.
Toplumun en dinamik kısmını oluşturan gençler geleceğimizdir. Ahlaklı, erdemli, bilgili, kimlik ve kişilik sahibi gençliğin yetişmesinde camiler önemli rol oynar. Bunun en güzel örneği Hz. Muhammd (s.a.v)’in yetiştirdiği güzide gençliktir. O’na her alanda destekçi olan sahabilerin çoğu gençlerden oluşmaktadır. Bu seçkin topluluğun oluşmasında Mescid-i Nebevi ön plandadır. Mescidin içerisinde bulunan Suffe okulunun çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğini görürüz. Ashab-ı Suffe, gençleri ilim, irfan, ibadet, Ku’ran-ı anlama ve O’nun ahlaki erdemleriyle donanmak üzere bir araya getiriyordu. Sevgiyi, saygıyı, merhameti orada öğreniyorlardı.  Gençler Allah ve Resulün çağrısına uyarak mescitlerde hayat buluyorlardı. Enfal, 8/24 Gönül dünyalarını aydınlatıyorlardı. Onlar,  gönülleri camilere bağlı olan gençlerin, Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelenecek kişilerden olacağının idraki içerisindeydiler. Buhari Ezan, 36 Bu onlara sevgili Peygamberimizin müjdesiydi. Peygamberimiz vefat ettiğinde İslam’ı gelecek nesillere ulaştıracak Musab b. Umeyr, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mesud, Muaz b. Cebel gibi gençler bırakmıştı. Önümüzde gençliğimize ışık tutacak güzel örnekler var. Allah Resulü ve O’nun ashabı. 
Günümüzde gençlerimizi camilerle ve namazla buluşturma noktasında istenilen düzeyde olduğumuz söylenemez. Gençlerimizin bir kısmı Cuma ve Bayram namazlarına gelmektedir. Büyük çoğunluk ise cami ve cemaatten mahrum durumdadır. Bu durum Müslüman gençlerin en önemli problemlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu problemin çözümünde başta aileler olmak üzere camii ve okul gibi eğitim kurumlarındaki din gönüllülerine büyük görevler düşmektedir. Genci, camii ile buluşturmak için çocukluk döneminde camii tanıtılmalı, sevdirilmeli, devamı konusunda da teşvik edici olunmalı. Çocuğun camiye dair güzel hatıralarının oluşmasına katkı sağlanmalı. Yapılmakta olan yaz Kur’an Kurslarında aile ve din görevlisi işbirliği ile çocuklarımızın zihinlerine kazınacak güzel örnekler sunulmalı. Gençlerin değerli oldukları onlara hissettirilmeli. Din gönüllüleri, özellikle gençlerimizin gönüllerini kazanmak için görev anlayışlarını yeniden gözden geçirmeli. Yaptığımız hizmetleri çağın şartlarına göre Kur’an ve Sünnetten taviz vermeden geliştirmeliyiz. Camiden soğutacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalı, yapabilecekleri hatalar hoş görülmeli. Yanlışlar çocuklar incitilmeden düzeltilmeli. Kur’an-ı kerim eğitiminin yanında sosyal ve kültürel içerikli programlara yer vermek suretiyle camiler cazibe merkezi haline getirilmelidir.  
Gençlerimiz sosyal ihtiyaçlarını giderecek alanların camilerin bünyesinde oluşturulması, vakitlerini orada geçirebilme imkânı, onları zararlı alışkanlıklar edineceği mekânlardan uzak tutacaktır. Gençlerimizin gönüllerinin camilerle buluşması toplumun huzuruna katkı sağlayacağı gibi, Allah’ın rızasını kazanmalarına da vesile olacaktır. Gönülleri camilerle atan, onun gölgesinde hayat bulan gençlerin sayılarının çoğalması dileği ile din gönüllüsü kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Ahmet Cevdet YEDİYILDIZ
Uzman Vaiz
Samsun İl Müftülüğü
 

0 Yorum:

ANASAYFAYA DÖN