banner1589

banner1585

banner1526

banner1588

banner1576

banner1324

banner1581

12.03.2021, 00:05 47

AHLAK VE MANEVİYAT TAHRİBATNIN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİRİZ? 

Daha önceki iki yazımızda ahlak ve maneviyat tahribatının toplumumuzda had safhalara geldiğinin izahını yapmıştık.
Modern dünyanın en büyük handikabı, ruhun ve bedenin birbirinden ayrı düşünmesi, maneviyatı bir kenara bırakarak insanı tanımaya, anlamaya ve yönlendirmeye çalışmasıdır. Oysa insanı kalıcı ve asli bir parçasından uzaklaşmaya zorlamak zulümdür.
Bir diğer ifadeyle, maddeye hapsedilmiş ve manadan koparılmış bir insan profili çizmek, insanın bir yarısını ısrarla görmemektir. Zira insan fıtratında yer alan “hayatı anlamlandırma ve aşkın bir varlığa bağlanma ihtiyacı” yok sayılamaz. Yaşı, ırkı, dili, cinsiyeti ne olursa olsun, bir insan bu ihtiyacının farkına varıp onu karşılamadan kendisini fiziksel, duygusal ve zihinsel bir bütün olarak ifade edemez.
İnsanın maddi refahı, sağlığı ve varlığı kadar, manevi huzuru, sükûnu ve mutluluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. İnsanı ayakta tutacak, güçlendirecek, acılarını hafifletecek, başarılarını yükseltecek, kişiliğini şekillendirecek her adımda maneviyata yer ayrılmalıdır.
Mutlu olmak için sadece karnının doymasının yeterli olmadığını, ruhunun da doyması gerektiğini fark etmesi, belki de bir insanın hayatındaki en önemli keşiftir. Kendini gerçekleştirme, olgunlaşma, sorun çözme yeteneklerini geliştirme, iç huzura kavuşma gibi birçok hedefe maneviyatın gücü ile ulaşılır. Dolayısıyla bireyin kendisi, Rabbi ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurması, çocukluk çağından itibaren maneviyatla sağlıklı bağlar kurabilmesiyle doğrudan ilişkilidir.
Kur’an’da Peygamberimizin vazifelerini anlatan ayetlerde “kitabı öğretmek” ibaresiyle öğretim ve bilgiye, “tezkiye” lafzıyla da terbiye ve eğitime işaret edilmektedir. (Bkz. Bakara, 129, 151; Âl-i İmrân, 164; Cum’a, 2.) Eskiden ikisine birden talim ve terbiye denirdi. Bugün ise öğretim ve eğitim deniliyor.
Manevi eğitim, en kolay ve en hızlı biçimde kemal sahibi insanların diğerleri üzerinde yaptığı tabii etki sayesinde oluşur. Eğitim, yazılı metin ve kurallar manzumesinden ibaret değildir. Meyvenin güneş ışığından istifade ile sararıp olgunlaşması gibi insanların güzel ahlak sahibi insanların yanında olgunlaşıp kemale ermesidir.
Yavan ve kuru bilgi kişiliklerin teşekkülüne yetmez; insanlar bilgiyi özümsemek ve örnekle yüreklerine sindirip kendilerine mal etmek isterler. Bu itibarla manevi eğitim için anne-baba, öğretmen ve büyüklerin iyi birer rehber ve model olmaları gerekir.
Maneviyat eğitiminde iyi model ve rehberin varlığı gençlerin eğitim sürecindeki arayış ve adım adım kemale yaklaşmalarının en önemli ilk merhalesidir. Ancak manevi eğitimde olgunlaşma süreci hemen akşamdan sabaha olacak bir husus değildir...
 

Yorumlar (1)
İhsan ARMAN 2 ay önce
Teşekkürler Cemal bey kardeşim.
(Ahlak ve maneviyat bakanlığı)mı kurulsa?
Çözüm yazılarınız da belirtmişsiniz lakin bu tür fitrat olayları değişmesi çok zor gibi gözüküyor.sağlıcakla kalın efendim.