banner1496

banner1345

banner1334

08.07.2020, 09:26 17

Arapça ve Arap yazısını Bilmeyen Türkçe Okuma-Yazma Bilen Kur'ân Okuyucuları

Bu grupta olanlar, Arapça ve Kur'ân (Arap) yazısını bilmeyen ve fakat Kur'ân’ı okumak isteyen okuyuculardır. Bu tür bir okuyucu, Kur'ân’aTürkçe tercümelerinden-Meâllerindcn birini alıp anlayarak okuyacaktır. Böylelikle, Kur'ân’ı anlam olarak okuyacaktır. Ancak, bunun, Kur'ân’ı tam okumuş olabilmesi için, lafzen Arap yazısını okumayı öğrenerek, eksikliği gidermesi gerekir; çünkü, Kur'ân, hem lafzen hem de mana olarak yüce Allah'tan inmiştir.

Araştırmamızda da ortaya koymaya çalıştığımız üzere, İslâm Hukukçuları, Kur'ân’ın tercümesinin anlamak için okunması konusunda fazla bir şey söylememişler, Arapça öğrenme yolunu öğütlemişlerdir. Ebu Hanife'ye dayandırılan görüşü bile eleştirmişlerdir. Ancak, onların bu tutumlarına rağmen, tercüme faaliyeti durmamıştır. Pek duracağa da benzememektedir.

İslâm Hukukçularının çoğunun Kur'ân’ın tercümesini caiz görmemelerine, kanaatimizce, diğer temel delil ve etkenlerin yanı sıra, Arap milliyetçiliğinin ve dil olarak Arap hakimiyetinin etkisi büyük olmuştur. Hatta bu görüşten olacak ki, bir kısım ulema Hz. Peygambere atfederek insanların ahirette Arapça konuşacaklarını bile söyleyecek kadar ileri gitmişler ve şöyle bir Hadîs uydurmuşlardır:

HADÎS

…”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِأَنِّي عَرَبِيُّ وَالْقُرْآنَ عَرَبِيُّ وَكَلَامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيُّ “[1]

Türkçesi:

“ İbn ‘Abbâs şöyle dedi:

-“Resulullah şöyle buyurdu:

“-"Arablan üç yönden seviniz: Ben Arabım. Kur'ân Arapça’dır. Cennette bulunanların konuşmaları Arapça’dır.”

Pes doğrusu! Böyle saçmalık olmaz. Hz. Peygamberin böyle ırka davalı bir kibirlenmesini söylemek ona iftira atmaktan başka ne olabilir. Belki bu Arap olanlara hoş gelebilir, ama bir iftiradır. Oysa Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:

782 -… عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً , وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , وَلَا حَرَجَ , مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ»[2]

Türkçesi:

“Abdullah bin Ömer şöyle anlattı

“- Resulullah sa, şöyle buyurdu:

“- Benden bir âyet bile olsa tebliğ ediniz, duyurunuz. İsrail oğullarının durumlarını konuşup değerlendiriniz; çünkü bunda zorluk yoktur. Kim benim üzerime kaynak göstererek kasıtlı olarak yalan uydurursa, ateşten oturacağı yere hemen hazırlansın.”

***

MASKEYİ TAM TAKIN BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ . BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!

MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ

Yüce Allah’ın buyurduğu “kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)

Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan kurtaracak ve de her sorunumuz çözmede bizi kucaklaştıracak

O’dur O(Hu Allah Hu).

ZÜMRÜT KALEM

Manasını anlamadan

Arap yazısı seslerini taklit ederek

Kur’ân okumak olur mu?

8 Temmuz 2020

Prof. Dr. Osman Zümrüt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı -SAMSUN

Kuşkusuz İslâm Hukukçuları da dahil olmak üzere İslam alimlerinin (ulemanın) çoğunun, Kur'ân’ın lafzen korunmasına gösterdikleri hassasiyet, Onun Hz. Peygambere indirildiği biçimde değişmeden bize intikalini sağlıyarak hayırlı bir hizmeti yerine getirmekle birlikte, onlar aynı hasassiyeti körükörüne okumaya ve insanlara yüce Allah'ın buyruklarının kapalı kalmasına karşı göstermemişlerdir. Özellikle tercümeyi Kur'ân’a- nazire yazmak biçiminde algılamışlardır. Bu tutumlarını bugün haklı görmek mümkün değildir: Çünkü, yüce Allah'ın kitabını ehliyetli alimlerce yapılan tercümesinden (me'âlinden) okumaktan menetme sonucunu doğuran bir hüküm vermekle "yüce Allah'ın kitabını okumayınız."demek arasında neticede bir fark yoktur. Nitekim öyle olmuş, imanlı ama câhil ve taklitçi bir okuyucu kitlesi türemiştir.

Böyle taklidi manasını anlamadan okuma, sadece Kur’ân taşıyıcıları “HAFIZLAR” için uygundur. Öyle birkaç sûre veya âyet ezberinde hatta Kur’ân’ın yarısını bilenler için de geçerli olamaz.

Hafızların dışındakiler için Manasını anlamadan Arap yazısı seslerini taklit ederek Kur’ân okumak KUR’ÂN OKUMAK DEĞİLDİR.

Neden mi?

Yüce Allah Kur’ân’ı anlayarak okumamızı birçok âyetinde ısrarla istiyor

Resulullah sav, okuduğu zaman anlıyordu, SÜNNET’e göre, okuduğumuzda bizim de anlamamız gerekir.

Manasını anlamadan Arap yazısı seslerini taklit ederek Kur’ân okumayı, M. Akif de tenkit etmiş ve Safahatında bu tür okuyucuların uyarılması amacıyla şöyle seslenmiştir.

Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik,

Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.

“Böyle gördük dedemizden!” diye izmihlali

Boylayan bir sürü milletlerin olsun hali.

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!

Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?

Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kuran’ın:

Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın

Ya açar Nazm-ı Celil’in, bakarız yaprağına;

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için.[3]

***

MASKEYİ TAM TAKIN BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ . BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!

MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ

Yüce Allah’ın buyurduğu “kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)

Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan kurtaracak ve de her sorunumuz çözmede bizi kucaklaştıracak

O’dur O(Hu Allah Hu).

Kişi bir an düşünürse, tercümenin insanı yüce Allah'a götürebileceğini kolayca anlar.

Tercüme ile okumada Müslümanlar anlayarak okuyacaktır ve okuma faaliyetinin gereği olarak, etkilenecekleri için, Kur'ân’ın buyrukları yönünde şuurlanacak ve kültürel düzeyleri yükselecektir.

Yine bu tür okumada Müslümanlar körükörüne taklidi bırakacakları ve Kur'ân’ın Kerim'in buyurduklarını kendi zihninde akledecekleri ve üzerinde düşünecekleri için kendilerini bir kişilik oluşumu içerisinde bulacaklardır.

Okuma faaliyeti, kişinin hidâyete ulaşmasına iyi bir vesiledir. Ama doğrudan hidâyete ulaştırmaz; çünkü, hidâyete ulaştıracak olan yalnız yüce Allah'tır.

Kısaca ifade etmek gerekirse, İslâm Hukukçularının Kur'ân’n tercümesinin okunması hu­susundaki görüşleri ve ileri sürdükleri sakıncalar, bugün için İslâm'ın temel ilkeleri ile İslâm Usûl Hukukunun “maslahat” ilkesi açısından yeterince sağlam görünmemektedir. En azından onların ileri sürdükleri gerekçe ve delillerin bir çoğu geçerliliğini yitirmişe benzemektedir. Bu nedenle, Arapça bilmeyenlerin, Kur'ân’ı lafzen okuma yanında, anlamını da me'âlerinden okumaları, İslâmın ruhuna daha uygun düşmektedir.

***

MASKEYİ TAM TAKIN BURNUNUZ AÇIK OLMASIN. MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ . BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!

MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ

Yüce Allah’ın buyurduğu “kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)

Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan kurtaracak ve de her sorunumuz çözmede bizi kucaklaştıracak

O’dur O(Hu Allah Hu).

[1] Kısa dpnt. e’l-Ukeylî (Öl.: H. 322) العقيلي , e’z-Zu’efâ’u e’l-Kebîru الضعفاء الكبير , Yayın: Dârul-Kutubu’l-‘İlmiyye, C.:1-4, Beyrut, H. 1404 / M. 1984, 3/ 348; Kısa dpnt. e’t-Taberânî(Öl. H.360) الطبراني , e’l-Mu’cemu’l-Evset المعجم الأوسط , e’l-Mektebetu’ş-Şâmile programı, Dâru’l-Haremeyn, C.: 1-10, Kahire, tarih yok, 5/369 Hadis No: 5583; Kısa dpnt. e’t-Taberânî(Öl. H.360) الطبراني , e’l-Mu’cemu’l-Kebîr المعجم الكبير , e’l-Mektebetu’ş-Şâmile Programına aynen aktarılmıştır. Yayınevi: Mektebetu İbn Teymiye, İkinci Basım, C.: 1-25, Kahire, H.1415 / M. 1994, 11/185 Hadis No: 11441; Kısa dpnt. e’l-Hakim (Öl.: H. 405) الحاكم , e’l-Müstedrek ‘ale’s-Sahîhayn المستدرك على الصحيحين , Tahkîk: Mustafa Abdülkadir ‘Atâ, e’l-Mektebetu’ş-Şâmile programı, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiye, C.: 1-4, Beyrut, H.1411 / M. 1990, 4/97 Hadis No: 6999

[2] Kısa dpnt. e’s-San'ânî Abdurrezzak (Öl.: H.211 ) عبد الرزاق الصنعاني, Tefsîru Abdürrezâk تفسير عبد الرزاق , e’l-Mektebetu’ş-Şâmile programına taranmış, Dâru’l-‘İlmiye, 1. Bas., C.: 1-3, Beyrut, H. 1419, 2/44 Hadis No: 782; Kısa dpnt Ahmed bin Hanbel ( Öl.: H. 241), e’l-Müsnedu’l-İmâm Ahmed b. Hanbel مسند الإمام أحمد بن حنبل , e’l-Mektebetu’ş-Şâmile programında, e’l-Muhakkik : Şu’ayb e’l-Arnavût – Adil Mürşid ve Aharûn (diğerleri), Yayınlayan): Müessesetu’r-Risâle, 1. Bas., Beyrut, H. 1421, / M. 2001, 11/25 Hadis No: 6486; Kısa dpnt. e’t-Taberânî(Öl. H.360) الطبراني , e’l-Mu’cemu’l-Kebîr المعجم الكبير , e’l-Mektebetu’ş-Şâmile Programına aynen aktarılmıştır. Yayınevi: Mektebetu İbn Teymiye, İkinci Basım, C.: 1-25, Kahire, H.1415 / M. 1994, 13/623 Hadis No: 14546

[3] Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s.153

ZÜMRÜT KALEM

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
İmsak 03:50
Güneş 05:31
Öğle 12:45
İkindi 16:37
Akşam 19:49
Yatsı 21:23