Antalya’da yüz yüze eğitimin detayları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi ile Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirler kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına, kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına karar verildi. Kayıtlı çocuk sayısının az olduğu, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftada 2’şer ( gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek, yüz yüze eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi ekinde yer alan haftalık ders çizelgeler uygulanacak., Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi hususu, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karara bağlandı.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi hususu, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırıldı.

Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında bir ders/etkinlik 30 dakika ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında teneffüsler 10’ar dakika olacak şekilde planlanacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak.Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Uygulamanın, takip ve denetimi Kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili diğer kurumlar tarafından koordineli bir şekilde yapılacak.Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak, ayrıca abahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası tatbik edilecek.

Ayrıca hükme uymayan kişiler haklarında gerekli adli işlem yapılabilecek.