AFAD personel alımı detayları araştırılıyor. Alım yapılacak toplam kadronun dört katı aday mülakatlara davet edilecek. Personel alımı başvurusu yapmak isteyen adayların, belirtilen şartlara uygun olmaları gerekiyor. Peki AFAD 70 personel alımı ne zaman? AFAD 70 personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AFAD 70 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvuruları 1 Şubat 2023 saat 10:00 - 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden online ortamda yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.